LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 12 - OKRĘGOWY SĄD KOLEŻEŃSKI


§ 49.
1. Okręgowy Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

2.Do zadań Okręgowego Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz okręgowych Związku w zakresie:
1)sporów powstałych między członkami Związku
2)naruszenie przez członków przepisów związkowych i podważanie autorytetu Związku
b)rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Oddziałowych Sądów Koleżeńskich
c)nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Oddziałowych Sądów Koleżeńskich
d) wymierzanie kar zgodnie z § 18 Statutu
e)składanie sprawozdań na Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów

3.Działalność Okręgowego Sądu Koleżeńskiego opiera się na Regulaminie Sądu Koleżeńskiego, uchwalonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.

4.Orzeczenia i postanowienia Okręgowego Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, uprawnionych do głosowania.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl