LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 8 - GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI


§ 38.
Główny Sad Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 39.
Do zadań Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz naczelnych Związku w zakresie:
a)sporów powstałych między członkami Związku

b)naruszanie przez członków przepisów związkowych i podważanie autorytetu Związku.

2.Rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Okręgowych Sądów Koleżeńskich.

3.Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Okręgowych Sądów Koleżeńskich.

4.Wymierzanie kar zgodnie z § 18 Statutu.

5. Wznawianie postępowania z urzędu (art.9 Rozdz. VII RSK), jeżeli wydane orzeczenia i postanowienia Sądów Koleżeńskich niższych szczebli, są sprzeczne ze Statutem i regulaminami Związku. `
Szczegóły określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego.
6.Składanie sprawozdań na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów.

7.Działalność Głównego Sądu Koleżeńskiego opiera się na Regulaminie Sądów Koleżeńskich Związku, uchwalonym przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
8. Orzeczenia i postanowienia Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego, uprawnionych do głosowania.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl