LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 2 - CELE I FORMY DZIALANIA


§ 7.
1. Zrzeszanie osób interesujących się hodowlą gołębi pocztowych.
2.Racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego.
3.Rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu ptaków.
4.Organizowanie Lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji.
5. Prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków Związku i sympatyków.

§ 8.
Cele swoje, Związek realizuje przez:
1. Współdziałanie z władzami i instytucjami naukowymi zainteresowanymi działalnością Związku.
2. Wydawanie fachowego miesięcznika "Hodowca Gołębi Pocztowych", oraz innych wydawnictw fachowych.
3. Ustalanie i koordynowanie pracy hodowlanej poszczególnych członków przez:
a) wytyczanie głównych celów hodowli gołębi pocztowych,
b) inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form oddziaływania na racjonalny rozwój hodowli gołębi pocztowych poprzez np.: wystawy gołębi, odczyty, seminaria, szkolenia, dyskusje,
c) organizowanie klubów specjalistycznych zainteresowań
4. Zapewnienie członkom Związku pomocy w nabywaniu akcesorii hodowlano-lotowych.
5.Centralne prowadzenie rozdzielnictwa obrączek rodowych.
6.Propagowanie zasad etyki hodowlanej i stworzenie warunków do realizowania tych zasad.
7.Udzielanie pomocy ogniwom związkowym w ramach posiadanych środków rzeczowo-finansowych.
8.Reprezentowanie interesów Związku wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej, oraz wobec organizacji społecznych, gospodarczych i zawodowych.
9. Utrzymywanie łączności w dziedzinach fachowych i organizacyjnych z pokrewnymi związkami za granicą
10. Związek może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl