LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej
Stanowisko Prezydenta Chorzowa (organu nadzorującego) w sprawie ostatniego NKWZD

2008-11-06  Piotr Patas
................................................................................................................................

PowiększPowiększPowiększ
Wnioski

Stwierdzenia organu nadzorującego działalność naszego Związku są jednoznaczne. W piśmie Prezydenta Chorzowa skierowanym do ZG PZHGP, którego kopię otrzymałem czytamy m.in.:

„.... Po analizie zapisów Statutu PZHGP stwierdzamy, iż nastąpiło naruszenie Statutu i Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej. Wyjaśniamy, iż w § 25 Statutu są określone kompetencje Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, z których nie wynika, by Zjazd posiadał uprawnienia do uchylenia orzeczeń i postanowień, jakie wydane zostały w II instancji przez Główną Komisję Dyscyplinarną. Ponadto z § 16 Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej wynika, iż " Orzeczenie wydane w II instancji jest prawomocne i nie podlega odwołaniu. Uchwały Zjazdu podjęte w tym temacie stanowią naruszenie Statutu Związku.....”

I dalej...

„Informujemy ZG PZHGP o stwierdzonych naruszeniach Statutu Stowarzyszenia i działając w myśl art. 28 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach udzielamy - OSTRZEŻENIA. Zobowiązujemy związek do podjęcia działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i poinformowania nas w ustawowym terminie o podjętych działaniach.”

Moim zdaniem sprawa jest jasna. Organ nadzorujący:

- stwierdza naruszenie Statutu Związku,

- udziela kierownictwu Związku ostrzeżenia,

- zobowiązuje je do podjęcia działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

- i poinformowania go w ustawowym terminie o podjętych działaniach.

Powrt
REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl