LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej
Droga ku naprawie PZHGP

2008-04-28  Piotr Patas
................................................................................................................................
Droga ku naprawie PZHGP

1. Doprowadzić jak najszybciej do odwołania obecnego kierownictwa. Pomoże w tym Prezydent Chorzowa wespół z Sądem.

2. Powołać zarząd kuratorski, w skład którego – obok przedstawiciela z Urzędu – wejdą również doświadczeni hodowcy, obeznani z prawem związkowym, z wyłączeniem obecnych lizusów Wodza, typu: Edward Z., Wiesław T., Piotr G. itd. Zarząd kuratorski przejmuje kierowanie Związkiem do czasu powołania nowego kierownictwa.

3. Najważniejszym zadaniem zarządu kuratorskiego będzie:

* przygotowanie pierwszego wolnego Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów,

* opracowanie propozycji zmian Statutu w tym przede wszystkim:

- zniesienie biernego prawa wyborczego przynajmniej w zakresie wyboru na delegatów na KWZD. Zasada podstawowa. W nowym Statucie trzeba postawić sprawę jasno i jednoznacznie: delegat na KWZD musi posiadać mandat ciągły, musi być wybrany na wszystkich szczeblach Związku; począwszy od sekcji poprzez oddział i okręg. I tylko taka osoba może na zjeździe korzystać z czynnego prawa wyborczego; tzn. może wybierać władze (uczestniczyć w wybieraniu) i kandydować do władz Związku. Z biernym prawem (bez prawa głosowania) w KWZD mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie członkowie ustępujących władz.

- w nowym Statucie należy przewidzieć powołanie ciała przedstawicielskiego KWZD w rodzaju „prezydium” z jego „marszałkiem” na czele. KWZD zwołuje i przygotowuje Prezydium Zjazdu, a obradami Zjazdu kieruje Marszałek. Urzędujący Prezes Związku jest li tylko zaproszonym gościem Zjazdu. Ma to na celu wzmocnienie władzy KWZD i ograniczenie władzy Prezydenta i możliwości manipulowania przez niego Zjazdem,

- likwidacja Zarządu Głównego, który w obecnej formie jest ciałem całkowicie zbędnym; służy li tylko do akceptowania post factum samowładczych decyzji Prezydenta jednoosobowo zarządzającego całym Związkiem.

Zarząd kuratorski:

- przywraca działanie strony internetowej Związku, często ją aktualizuje, podaje w niej na aktualne wydarzenia związkowe,

- przejmuje Hodowcę....

Przywraca tym mediom wolność. Likwiduje cenzurę. Udostępnia je dla wolnej wymiany myśli, idei, koncepcji modernizacji i rozwoju Związku. W oparciu o te dwa media przygotowuje kampanię wyborczą, wolną, demokratyczną, kampanię z prawdziwego zdarzenia.

Jak ona ma wyglądać?

Z terenu zgłaszane są kandydatury na Prezydenta Związku. Ich nazwiska i sylwetki są publikowane na portalu internetowym i w Hodowcy... Kandydaci prezentują się ogółowi hodowców w kraju i na łamach naszych mediów przedstawiają swoje programy zarządzania i rozwoju Związku. Z grona delegatów na Zjazd wybiera się najpierw Prezydium KWZD i Marszałka. Marszałek kieruje Zjazdem i zarządza wybór kierownictwa Związku, itd....

Zmiany te mają na celu ukrócenie samowładczej władzy Prezydenta i zapobieżenie na przyszłość tej sytuacji, do jakiej doszło obecnie; totalnej dyktaturze, władzy jednego człowieka nad 40-tysięczną organizacją.

Nowa władza, oprócz bieżącego kierowania Związkiem, bierze się za gruntowną zmianę Statutu i regulaminów; nie tak jak obecna Komisja Statutowo-Regulaminowa, która w ciągu całego roku od ostatniego KWZD nie zrobiła kompletnie nic.

To jedynie zarys. Tak widzę to w największym skrócie. Zapraszam do dyskusji.

Piotr Patas

Powrt
REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl