LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej
Czy w 2008 roku będzie Zjazd?

2008-03-27  Piotr Patas
................................................................................................................................
O to dopytują się coraz częściej hodowcy, członkowie PZHGP, którym los tej organizacji leży na sercu. Będzie Zjazd, czy nie będzie? W świetle ustaleń ostatniego Zjazdu z kwietnia 2007 roku, w tym 2008 roku powinien odbyć się Nadzwyczajny KWZD. Do tego zobowiązali delegaci, nowo wybrany Zarząd Główny. A oto teksty opublikowane w Hodowcy..., które na to wskazują.

Nr 5/2007 Hodowcy... strona 5.
Cytuję: „...uchwalono, że co roku odbywać się będą Walne Zjazdy Delegatów, które będą przyjmować sprawozdania z pracy głównych władz PZHGP (trzeba w tym celu wprowadzić i zarejestrować stosowną zmianę w Statucie, czego dokona się na Nadzwyczajnym Zjeździe za rok)...” Koniec cytatu.

Nr 7/2007 Hodowcy... strona 22, lewa szpalta.
Cytuję: „Przyjęto uchwałę zobowiązującą nowo wybrany Zarząd Główny do zwrócenia się do Sądu Rejestrowego o zaaprobowanie zaproponowanych przez Zjazd zmian w Statucie Związku (m.in. tej o dorocznych Zjazdach delegatów w toku kadencji)....” Koniec cytatu.

Środkowa szpalta
Cytuję: „Przyjęto
• Wzorem niższych instancji Związku wprowadzić obowiązek corocznego spotkania delegatów na KWZD dla oceny bieżącej sytuacji
w Związku i udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu (zgłosiły: Okręg Opole-Południe i Poznań),
• W 2008 roku odbyć Nadzwyczajny KWZD, by zatwierdzić zmiany w Statucie Związku, jakie zaproponuje Komisja Statutowo-Regulaminowa (Janusz Zarzyński, Poznań)”. Koniec cytatu.

Z tych tekstów wynika jednoznacznie, że w roku 2008 ma się odbyć Nadzwyczajny KWZD, by przynajmniej zatwierdzić zmiany w Statucie Związku, jakie zaproponuje Komisja Statutowo-Regulaminowa; o absolutorium już nie wspominając. Zwykle Zjazdy odbywały się w miesiącu kwietniu, gdyż od maja jesteśmy zajęci lotami. Zbliża się koniec marca, a tu cisza. Nic na ten temat nie słychać. Milczy kierownictwo Związku, milczy też Hodowca... My na niższych szczeblach jesteśmy już po zebraniach sprawozdawczych i po absolutoriach. A Zarząd Główny? Kto udzieli absolutorium Zarządowi Głównemu za ubiegły rok? A rok był barwny, jest z czego się spowiadać. Chyba, że pan Kawaler przyznaje się do tego, że Zjazd roku 2007 jest nieważny. Wtedy wszystkie tam podjęte uchwały są bezprzedmiotowe.

Czy jednak nam, członkom Związku nie należy się jakaś informacja na ten temat? Ktoś podobno pytał Jana Kawalera o to. Miał odpowiedzieć; Zjazd, po co? Przecież w Związku wszystko jej w porządku. Zjazdu nie potrzeba!

Informacja dla członków Związku, po co? Otrzymają ją wtedy, gdy jemu przyjdzie na to ochota! Jak długo to jeszcze potrwa? Jak długo panowie z „okrąglaka” będą nas tak lekceważyć?

Piotr Patas

Powrt
REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl