LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 20 - ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU


§ 63
Zmiana statutu wymaga uchwały Krajowego. Walnego Zjazdu Delegatów, powziętej większością, co najmniej 2/3 głosów przy obecności, co najmniej potowy liczby wybranych delegatów.

§ 64.
1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, powziętej większością, co najmniej 2/3 ogólnej liczby wybranych delegatów.

2. W razie powzięcia przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów uchwały o rozwiązaniu Związku, Zjazd powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwałami Zjazdu przeprowadzi likwidację.


2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 i z 1990 r. Nr l4, poz. 86)


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl