LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 18 - FUNDUSZE ZWIĄZKU


§ 59.
Dla realizacji zadań statutowych Związek posiada fundusze, które składają się z:
1. Wpisowego, członkowskiej składki oraz składki ruchomej tak członków zwyczajnych jak i członków wspierających.

2.Wpływów z działalności statutowej.

3.Z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

4.Darowizn i zapisów.

5.Z dobrowolnych opłat o celowym przeznaczeniu.


§ 60.
1. Ofiary, zapisy, darowizny, dotacje i subwencje mogą przyjmować wszystkie terenowe jednostki organizacyjne Związku.

2. Sposób ewidencjonowania wszystkich zobowiązań nie może być sprzeczny z ogólnie obowiązującymi przepisami.
§ 61.
1. Jednostki organizacyjne Związku wszystkich szczebli odpowiedzialne są za aktywa i pasywa swojej działalności. W szczególności odpowiadają za niedobory i straty powstałe w wyniku niegospodarności lub niedbałości i zobowiązani są do ich solidarnego pokrycia na danym szczeblu.

2. W przypadku rozwiązania jednostki organizacyjnej Związku tj. Okręgu, Oddziału i Sekcji - jako jednostki pomocniczej Związku - majątek trwały, środki nietrwale i środki finansowe przechodzą do jednostki organizacyjnej Związku, do której skierowano członków jednostki rozwiązanej, zgodnie z podjęta uchwala o rozwiązaniu jednostki organizacyjnej.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl