LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 16 - SĄD KOLEŻEŃSKI ODDZIAŁU


§ 57.
1. Sąd Koleżeński Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza

2.Do zadań Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego należy:
a)rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Oddziału w zakresie:
-sporów powstałych między członkami Związku
-naruszanie przez członków przepisów związkowych i podważanie autorytetu Związku
b)wymierzanie kar zgodnie z § ł8 Statutu
c)składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału.

3.Działalność Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego opiera się na Regulaminie Sadu Koleżeńskiego uchwalonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.


4.Orzeczenia i postanowienia Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego, uprawnionych do głosowania.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl