LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 15 - KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU


§ 56.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

2. Do zadań Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należy:
a)kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału, Zarządu Oddziału i Sekcji z wyjątkiem działalności Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
b)składanie na Walnym Zebraniu Oddziału Członków lub Delegatów sprawozdań, oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału
c)składanie na wiosennym Walnym Zebraniu Oddziału rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, oraz stawianie wniosku o absolutorium za roczna działalność
a) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.

3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.

4.Uchwały Oddziałowej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większości głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej uprawnionych do głosowania.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl