LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 11 - OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA


§ 48.
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2.Do zadań Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:
a)kontrolowanie całokształtu działalności Okręgu i Zarządu Okręgu z wyjątkiem działalności Sądów Koleżeńskich


b)składanie na Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów sprawozdań oraz stawianie wniosków o udzielenie absolutorium na rocznych zebraniach sprawozdawczych i dla ustępującego Zarządu Okręgu

a) przedstawianie Zarządowi Okręgu lub jego Prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.

3.Okręgowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.

4.Uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, uprawnionych do głosowania.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl