LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 7 - GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA


§ 36.
Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 37.
Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1.Kontrolowanie całokształtu działalności Związku z wyjątkiem działalności Sądów Koleżeńskich.

2. Składanie na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdań oraz stawianie wniosków o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.

3. Składanie na wiosennym posiedzeniu Zarządu Głównego rocznych sprawozdań z kontroli Prezydium Zarządu Głównego oraz stawianie wniosku o absolutorium za roczną działalność.

4. Przedstawianie Zarządowi Głównemu lub jego Prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.

5. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
6. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej, uprawnionych do głosowania.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl