LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 1 - PRZEPISY OGÓLNE


§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę "Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych" w skrócie PZHGP, a w statucie niniejszym określane będzie skrótem "Związek".

§ 2.
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą jego Zarządu Głównego w Chorzowie. Związek ma prawo powoływać okręgi i oddziały na terenie całego kraju.
§ 3.
1. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 i z 1990 r. Nr 14, poz. 86).
2. Związek posiada osobowość prawną.
3. Terenowe jednostki Związku, zgodnie z §20 Statutu tj. Okręgi i Oddziały - mogą posiadać osobowość prawna na własną prośbę, za zgoda Zarządu Głównego PZHGP.
3.I. Za zobowiązania terenowej osoby prawnej odpowiada Okręg, lub Oddział, każdy swoim majątkiem.
3.2. Nabywanie i zbywanie majątku trwałego przez terenową osobę prawna, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności połowy delegatów uprawnionych do głosowania na Okręgowym Walnym Zebraniu; lub przy obecności polowy delegatów uprawnionych do głosowania ' na Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów.
4. Związek posiada prawo używania odznak wg wzoru uchwalonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
§ 4.
Związek jest członkiem międzynarodowej federacji miłośników gołębi pocztowych pod nazwą FEDERATION COLOMBOPHlLE INTERNATIONALE (FCI).

§ 5.
Związek używa własnych pieczęci - podłużnej i okrągłej, których wzory ustala Zarząd Główny, a szczegóły reguluje regulamin organizacyjny PZHGP.

§ 6.
Związek opiera swa działalność na społecznej pracy członków.REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl