LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Regulamin zebrań spr.-wyb. » ROZDZIAŁ 6 - NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE


§ 1.

NADZWYCZAJNY KRAJOWY WALNY ZJAZD DELEGATÓW1. Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Prezydenta Związku, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 liczby Zarządów Okręgu .2. Zarząd Główny jest obowiązany zwołać Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów w ciągu 3-miesięcy od daty otrzymanego żądania.­

3. Żądanie zwołania Hadzwyczajnego Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, wymaga pisemnego uzasadnienia4. Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów rozpatruje tylko te sprawy, które były powodem jego zwołania.5. Delegaci wybrani na Krajowy Walny Zjazd Delegatów zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.§ 2.

NADZWYCZAJNE OKRĘGOWE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW1. Nadzwyczajne Okręgowe Walne Zebranie Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane przez Zarząd Okręgu z własnej inicjatywy, na żądanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/2 liczby Zarządów Oddziałów. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów może zarządzić Prezydium Zarządu Głównego.

2. Zarząd Okręgu jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymanego żądania.

3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów, wymaga pisemnego uzasadnienia.

4. Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zarządza Nadzwyczajne Okręgowe Walne Zebranie Delegatów w razie:

a) zawieszenia Zarządu Okręgu i ustanowienia kuratora;

b) ustąpienia całego Zarządu Okręgu;

c) ustąpienie Prezesa Zarządu Okręgu;

d) ustąpienia całej Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub całej Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej;

e) nie otrzymania absolutorium Zarządu Okręgu.

5. Nadzwyczajny Okręgowy Walny Zjazd Delegatów rozpatruje tylko te sprawy, które były powodem jego zwołania.

6. Delegaci wybrani na Okręgowy Walny Zjazd Delegatów, zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.§ 3.

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

LUB DELEGATÓW ODDZIAŁU1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek 1/2 liczby członków Oddziału, na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz na pisemny wniosek Zarządu Okręgu.2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymanego żądania.

3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub delegatów Oddziału wymaga pisemnego uzasadnienia.

4. Zarząd Okręgu PZHGP zarządza Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału w razie:

a) zawieszenia Zarządu Oddziału i ustanowienie kuratora;

b) ustąpienia całego Zarządu Oddziału;

c) ustąpienie Prezesa Zarządu Oddziału;

d) ustąpienia całej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej lub całej Komisji Dyscyplinarnej;

e) nie otrzymania absolutorium Zarządu Oddziału.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału rozpatruje tylko te sprawy, które były powodem jego zwołania.
Delegaci wybrani na Walne Zebranie Członków lub Delegatów, zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl