LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Regulamin zebrań spr.-wyb. » ROZDZIAŁ 2 - STRUKTURA ORGANIZACYJNA


§ 1.

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą Zarządu Głównego miasto Chorzów.Władzami naczelnymi Związku są:

1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów;

2. Zarząd Główny i Prezydium Zarządu Głównego;

3. Główna Komisja Rewizyjna;

4. Główna Komisja Dyscyplinarna.§ 2.

Jednostkami terenowymi Związku są;

a) OKRĘGI - tworzone przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest co najmniej 1000 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Okręgu określa uchwałą Zarząd Główny.Władzami okręgowymi są:

1. Okręgowe Walne Zebranie Delegatów;

2. Zarząd Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu;

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna;

4. Okręgowa Komisja Dyscyplinarna.b) ODDZIAŁY - tworzone przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, w którym skupionych jest co najmniej 100 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału, określa uchwała Zarządu okręgu.Władzami oddziału są:1. Oddziałowe Walne Zebranie Członków lub Delegatów;

2. Zarząd Oddziału;

3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna;

4. Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna.§ 3.

Na terenie o dużym zagęszczeniu członków mogą być tworzone Sekcje.

Sekcja jest jednostką pomocniczą Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym PZHGP.Władzami Sekcji są:1. Walne Zebranie Sekcji;

2. Prezes Sekcji;

3. Sekretarz Sekcji;

4. Skarbnik Sekcji.§4

W celu organizacji współzawodnictwa międzyokręgowego w strukturach PZHGP działają Regiony jako jednostki pomocnicze Zarządu Głównego. Region powoływany jest przez Zarząd Główny i działa zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym PZHGP.

Władzami Regionu jest trzy osobowy zarząd wybierany w głosowaniu jawnym przez prezesów okręgów przynależnych do Regionu.§ 5.

Do sprawnego przeprowadzenia lotów, oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego

i wystawowego, może nastąpić łączenie Oddziałów w Rejony Lotowe.

Rejony Lotowe powoływane przez Zarząd Okręgu PZHGP, są jednostkami pomocniczymi

i działają zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym i Regulaminie Lotowo-Zegarowym PZHGP.Władzami Rejonu Lotowego są:1. Walne Zebranie Delegatów Oddziałów zrzeszonych w Rejonie Lotowym;

2. Przewodniczący Rejonu Lotowego;

3. Sekretarz Rejonu Lotowego;

4. Komisja Finansowa Rejonu Lotowego.§ 6.

Przy Zarządzie Głównym PZHGP działa KOLEGIUM SĘDZIÓW - w skrócie KS, jako organ pomocniczy Związku.

Kolegium Sędziów działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.Władzami Kolegium Sędziów są:1. Walne Zebranie Kolegium Sędziów;

2. Zarząd Kolegium Sędziów;

3. Komisja Szkoleniowo-Egzaminacyjna.

REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl