LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej
Prawa zwierząt

2000-12-26  
................................................................................................................................
Gołębie pocztowe, podobnie jak inne zwierzęta, są istotami żywymi, czyli posiadają swoje prawa.

Art. 1. Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te samo prawo do istnienia.
Art. 2. a. Każde zwierzę ma prawo do poszanowania.
b. Człowiek, jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt, ani do ich niehumanitarnego wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek wykorzystania całej swej wiedzy dla dobra zwierząt.
c. Każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i ochrony.
Art. 3. a. Żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa.
b. Jeśli okaże się, że śmierć zwierzęcia jest konieczna, należy je uśmiercić szybko, nie narażając na ból i trwogę.
Art. 4. Każde zwierzę, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia na wolności w swym naturalnym otoczeniu ziemskim, powietrznym lub wodnym oraz prawo do rozmnażania się. Każde pozbawienie wolności, choćby w celach edukacyjnych, jest pogwałceniem tego prawa.
Art. 5. a. Każde zwierzę, należące do gatunku, który żyje zazwyczaj w środowisku ludzkim, ma prawo żyć i rosnąć zgodnie z rytmem i warunkami życia i wolności właściwymi dla swojego gatunku.
b. Każde zakłócenie tego rytmu i tych warunków przez człowieka w celach merkantylnych jest pogwałceniem tego prawa.
Art. 6. a. Każde zwierzę, które człowiek wybrał na swego towarzysza, ma prawo żyć tak długo, jak długo pozwala na to jego gatunkowi natura.
b. Porzucenie zwierzęcia jest aktem okrutnym i nikczemnym.
Art. 7. Każde zwierzę pracujące dla człowieka ma prawo do rozsądnego ograniczania czasu i intensywności pracy, do właściwego wyżywienia i wypoczynku.
Art. 8. a. Doświadczenia na zwierzętach, które wiążą się z cierpieniem fizycznym i psychicznym, są pogwałceniem praw zwierzęcia, zarówno w przypadku doświadczeń medycznych, naukowych, handlowych, jak i wszystkich innych.
b. Należy w tym celu stosować i rozwijać metody zastępcze.
Art. 9. Jeżeli człowiek hoduje zwierzę w celach żywnościowych, należy je karmić, hodować, przewozić i uśmiercać, nie narażajśc na niepokój i ból.
Art. 10. a. Żadne zwierzę nie może być traktowane jako zabawka dla człowieka.
b. Wyzyskiwanie zwierzęcia na pokaz oraz widowiska z udziałem zwierzšt narażają na szwank godność zwierzęcia.
Art. 11. Każdy akt prowadzący do zabicia zwierzęcia bez koniecznej potrzeby, jest mordem, czyli zbrodnią przeciw życiu.
Art. 12. a. Każdy akt prowadzący do uśmiercenia dużej ilości zwierzšt dzikich jest masowym mordem, czyli zbrodnią przeciw gatunkowi.
Art. 13. a. Zwierzę martwe należy traktować z poszanowaniem.
b. Sceny przemocy, której ofiarą padają zwierzęta, nie powinny mieć dostępu na ekrany kin i telewizji, chyba, że jest to demonstracja zbrodni dokonywanych na zwierzętach.
Art. 14. a. Stowarzyszenia ochrony i opieki zwierząt powinny mieć przedstawicieli na szczeblu rządowym.
b. Prawa zwierząt powinny być ustawowo chronione jak prawa ludzi.

Powrt
REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl