LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej
11.09. 2008 Jan Kawaler przed sądem

2008-09-05  Piotr Patas
..................................................................................................................................
Informuje o tym Prezydent Miasta Chorzów jako organ sprawujący nadzór nad PZHGP. Oto treść tego pisma.


Chorzów, 27.08.2008 r.

Zastępca Prezydenta
Miasta Chorzów

SO.IL5010/A/72/2008


Pan Piotr PATAS
Brzoskwinia 241
32-084 MORAWICA


W odpowiedzi na Pana pismo otrzymane w dniu 21.08.2008r. informuję, że jako organ nadzoru nad Stowarzyszeniami i jako wnioskodawca wystąpię przeciwko uczestnikowi postępowania Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych z pismem procesowym, który będzie złożony do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Sekcja Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych ZOZ KRS.

Pismo procesowe będzie złożone w dniu 11.09.2008r. tj. w terminie rozprawy wyzna- czonej przez Sąd we wcześniej wniesionej sprawie przeciwko ZG PZHGP.

W wyniku otrzymanych skarg na działalność związku w tym również Pana będę uzasadniał dokonanie zmiany wniosku złożonego do Sądu w dniu 13.02.2008r. Jako wnioskujący zamiast wniosku o udzielenie upomnienia ZG PZHGP zwrócę się z wnioskiem o:

1. Rozwiązanie stowarzyszenia z uwagi na uporczywe naruszanie postanowień statutu oraz
2. o wydanie zarządzenia tymczasowego zawieszenia w czynnościach Zarządu Związku i wyznaczenie przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia.

Podstawa prawna wniosku wynika z art. 29. ust. l pkt. 3 i ust. 2 Ustawy – prawo o stowarzyszeniach.

Na uzasadnienie zasadności złożonego wniosku wniosę o dopuszczenie dowodów z prze- słuchania na tą okoliczność świadków naruszenia postanowień Statutu i Regulaminu Głównej Komisji Dyscyplinarnej przez ZG PZHGP; Panów Jana DZIUBAN, Piotra PATAS, Stanisława NOWAKOWSKI oraz Jana GŁODOWSKI wraz z kserokopiami pism w sprawie jako dowodów.

Zastępca Prezydenta Miasta

Mgr inż. Marian Salwiczek

A oto kopia oryginału tego pisma.


PowiększPowrt
REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl