LOGIN: HASLO:

Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej
Dodaj swoją odpowiedź

Autor Tresc postu     SORTUJ: Malejąco ↓ - Rosnąco ↑
Piotr2017
IP:62.244.130.220

2018-01-14 13:22:51
Zapytanie
Koledzy jest tu ktos lub ma znajomych w ZG zeby poswiadczyc czy powstal nowy oddzial 0496 Wiezbicko =Swidnicki.Dziekuj

orion
IP:83.11.181.66

2018-01-09 23:15:04
hodowca 0426
Nie powinienem Ci odpowiadać, bo korek znów napisze, że chcę być prymusem.
Ale pal sześć!!!
Regulamin L-Z
Rozdział II
6. W przypadku gdy Hodowca rezygnuje z członkostwa w PZHGP lub zaprzestaje lotowania gołębiami, to przez najbliższy sezon lotowy gołębi starych i młodych nie można lotować z jego gołębników i znajdującymi się w nich gołębiami w innych Oddziałach PZHGP.

hodowca 0426
IP:37.248.160.228

2018-01-09 22:29:38

Koledzy a jak to jest z tym zapisem ze gdy hodowca zaprzestaje lotowania to nikt nie moze lotowac z jego posesji kiedys tak bylo czy to aktualne

piojer
IP:83.29.50.131

2018-01-09 22:04:24
Krzysztof0227
Pojedzie się to się zobaczy?__powodzenia.No to już musisz wiedzieć? Bo jutro już musza jechać na ogólnopolską. Naszych z sekcji idzie 8szt,więc powodzenia.Poz

Hodowca74
IP:188.146.100.237

2018-01-09 21:55:04
Krzysiek0227
Widzę że poprzedni wpis edytowałeś, ale to nieważne, :-( ważne jest to, że odnaleziono dokumentację. :-) Powodzenia na ogólnopolskiej. --DL.--

krzysiek0227
IP:83.7.26.174

2018-01-09 19:03:38
Hodowca74
Wszysko skończyło się pozytywnie, dokumentacja się odnalazła. Teraz jak to mówią wola nieba...

korek
IP:83.26.255.207

2018-01-09 08:32:28
Oj orion,orion!
Te Twoje pokrętne tłumaczenia spuentuje cytatem z reklamy ,,Żeby mi się tak chciało,jak mi się nie chce,,.

orion
IP:83.11.181.66

2018-01-09 00:28:14
korek
korek
IP:83.26.255.207
2018-01-08 08:28:40
orion!
I znów jak zwykle chcesz być ,,prymusem,, tak jak w innych tematach. To właśnie Darek podał właściwy przepis z tym,że pomylił się o jedną cyfrę tego przepisu. Reszta się zgadzała. /zamiast Rozdz.V,napisał IV. Ty zaś coś bąkałeś o Rozdz.XIII.


Nie chce mi się, ale Ci wyjaśnię.

Najpierw ja wskazałem zapis w STATUCIE, Rozdział XIII
Następnie szukałem wyjaśnień w Regulaminie Organizacyjnym.
A, że musiało to trochę potrwać, bo lubię jak wszystko jest czytelne. To w międzyczasie wskoczyło kilka wpisów, między innymi i Darka. I co, miałbym niby z tym zrobić.
Sprawdź sobie częstotliwość wpisów, wszystkich dyskutantów, objętość i staranność wizualną.

A przede wszystkim, napisałem, że i Darek to znalazł, chociaż był tam błąd, co jest nie istotne dla całej sprawy.
Pewnie, że mógłbym zamieszczać jednozdaniowe wpisy z częstotliwością, jeden na minutę.
Ale zostałem nauczony staranności i moje wpisy nie mogą wyglądać tak:
Jestem odmiennego zdania Statut ROZDZIAŁ XIII WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU § 52 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków lub Delegatów. 2. Udział w Walnym Zebraniu biorą : a. z czynnym i biernym prawem wyborczym wszyscy członkowie Oddziału, jeżeli ich liczba nie przekracza 90 członków, lub Oddział nie posiada Sekcji. Jeżeli liczba członków Oddziału przekracza 90 członków i Oddział posiada Sekcje, to udział w Walnym Zebraniu z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą Delegaci wybrani w Sekcjach wg klucza : • do 120 członków Oddziału, 1 Delegat na 3 członków Sekcji, • od 121 do 200 Oddziału członków, 1 Delegat na 4 członków Sekcji, • powyżej 200 członków Oddziału, 1 Delegat na 5 członków Sekcji. Delegat wybrany na Walne Zebranie Oddziału, zachowuje mandat na okres 4 letniej kadencji. Delegatem na Walne Zebranie Oddziału może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego macierzystej Sekcji, oraz posiada 3. letni staż związkowy wymagany do władz Oddziałowych Związku. Wybiera się nowych Delegatów, jeżeli w trakcie trwania kadencji została utworzona nowa Sekcja - jako organ pomocniczy Zarządu Oddziału, według klucza przyjętego dla Walnego Zebrania Oddziału. Delegatem na Walne Zebranie Oddziału nie może zostać wybrany członek zwyczajny, jeżeli został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta, b. z biernym prawem wyborczym Prezes Zarządu Oddziału, członkowie Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej, jeżeli nie są Delegatami, c. z głosem doradczym zaproszeni goście. Konkretnie chodzi mi o ten punkt: Delegatem na Walne Zebranie Oddziału może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego macierzystej Sekcji, oraz posiada 3. letni staż związkowy wymagany do władz Oddziałowych Związku. Według mnie, chociaż nie jestem pewien pozostało Mu bierne prawo wyborcze, jeżeli piastuje funkcję na szczeblu okręgu. Regulamin Organizacyjny. Rozdział V § 2 1. Zgodnie z § 10 pkt. 2e Statutu PZHGP, członek zwyczajny i nadzwyczajny przechodzący do innego Oddziału zachowuje swoje następujące prawa i obowiązki: a) ma prawo przejść do innego Oddziału raz na 4 lata, po sezonie lotowym, w terminie od 1 października do 30 listopada w przedostatnim( trzecim) roku kadencji; b) ma obowiązek wnieść pismo do macierzystego Zarządu Oddziału, wskazując Oddział do którego przechodzi; c) ma obowiązek dokonania rozliczenia finansowo - rzeczowego w macierzystym Oddziale i Sekcji; d) nie może rościć praw do własności i majątku Oddziału, od którego odchodzi; e) w przypadku nie przyjęcia hodowcy przez Zarząd Oddziału, do którego hodowca chce przejść, ma prawo powrotu do Oddziału do którego należał, pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie pisemnie Zarządu Oddziału w terminie do 31 grudnia. 2. Za zgodą zainteresowanych Zarządów Oddziałów członek zwyczajny i nadzwyczajny może zmieniać swoją przynależność w każdym terminie. 3. Członek zwyczajny będący Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie Delegatów zmieniając swoją przynależność traci mandat Delegata. Podobnie traci mandat Delegat na Oddziałowe Zebranie Delegatów, gdy zmienia Sekcję.

Hodowca74
IP:188.146.102.221

2018-01-08 23:10:39
Krzysiek0227
Nie chciałbym być złym "prorokiem", ale znając życie wyniki możesz mieć wyp------ne. Chciałbym się mylić, a może akurat na złość, ktoś z "wodzów" Ci to przeliczy. Napisz później jak było. --DL.--

Hodowca74
IP:188.146.102.221

2018-01-08 23:01:40
Dareeeek ... 0210
Trzeba by wziąć jeden dzień urlopu, uf...... .

krzysiek0227
IP:83.27.124.96

2018-01-08 22:43:13

Hodowca74-Może nie będzie tak źle. Jutro się wyjaśni.

darek0210
IP:176.221.123.208

2018-01-08 22:42:00

trudne do czytania ale nie będe poprawiał, chyba niepotrzebnie cytowałem przepisy

darek0210
IP:176.221.123.208

2018-01-08 22:37:25

Piotrze, gdyby nie twoje pytanie chyba nigdy nie przeczytałbym przepisów dotyczących KWZD, a przez OWZD, jak dotychczas, przeszedłbym szybko i bez szczególnego zainteresowania. Korzystając jednak z wolnego czasu, nadrabiam listopadowo-grudniowe zaniedbania w lekturze portalu. Przed trudnym przełomem stycznia i lutego, teraz mogę poświęcić kilka chwil na własne gołębiarskie słabostki. Można spróbować udzielić odpowiedzi tak na szybko. Należy jednak zaznaczyć, iż bez szczegółowej analizy poprzednich statutów, a przywarą związku i ustawodawcy jest nieustająca biegunka, trudno jednoznacznie wskazać odpowiedzi na Twoje pytania. Po krótce brzmią one tak: 1. Kolega Olek traci prawo do bycia delegatem na OWZD, 2. Na dziś nie jest mi wiadome w jaki sposób grupa wierzbicka opuściła oddział Chełm. Dlatego aktualne jest pytanie czy z dniem 01 stycznia 2018r. są oni jeszcze zrzeszeni w PZHGP, 3. Mógł brać udział w posiedzeniach ZO odbytych do 31 grudnia 2017, ale czy powinien w tej sprawie głosować to już całkiem inna sprawa, Teraz jednak najważniejsze. Czytając przepisy §39, spojrzałem też na §25. §25 1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku. 2. Krajowy Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest, co roku w miesiącu kwietniu i ogłoszony na 30 dni przed przewidzianym terminem Walnego Zjazdu z podaniem: a. daty, godziny i miejsca jego odbycia, b. porządku obrad. 3. Podmioty określone § 27 pkt 1 Statutu mogą złożyć wniosek o zamieszczenie w porządku obrad Zjazdu określonych spraw pod warunkiem przekazania tego wniosku Prezydium Zarządu Głównego PZHGP co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu. 4. O zamieszczeniu nowych spraw w porządku obrad Prezydium Zarządu Głównego zawiadamia Delegatów co najmniej 7 dni przed terminem Zjazdu. 5. W Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą : a. z prawem wyborczym czynnym i biernym Delegaci wybrani przez Walne Zebrania Okręgów wg klucza - 1 Delegat na każde 400 członków Okręgu. Następny (ostatni) Delegat na 201 członków Okręgu. Delegatem na Krajowy Walny Zjazd Delegatów może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego macierzystym Okręgu, oraz posiada wymagany 5. letni staż związkowy do władz naczelnych Związku. Wybiera się nowych Delegatów, jeżeli w trakcie kadencji, został utworzony nowy Okręg - jako jednostka terenowa Związku, równocześnie korygując liczbę Delegatów w Okręgu istniejącym. Delegatem na Krajowy Walny Zjazd Delegatów nie może zostać wybrany członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta, b. z biernym prawem wyborczym Prezydent Związku i członkowie ustępujących władz naczelnych Związku. Szczegóły reguluje Regulamin Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalony przez Zarząd Główny. § 39 1. Okręgowe Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą na terenie działania Okręgu. 2. W Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów winna uczestniczyć dla jego ważności, co najmniej połowa Delegatów uprawnionych do głosowania. 3. Udział w Okręgowym Walnym Zebraniu biorą : a. z prawem wyborczym czynnym i biernym Delegaci wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów wg klucza : TU NIEWAŻNE Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego macierzystym Oddziale, oraz posiada 4. letni staż związkowy do władz okręgowych Związku. Wybiera się nowych Delegatów, jeżeli w trakcie trwania kadencji został utworzony nowy Oddział, jako jednostka terenowa Związku, według klucza przyjętego dla Okręgowych Walnych Zebrań, równocześnie aktualizując liczbę Delegatów w Oddziałach, których członkowie utworzyli ten Oddział. Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie nie może być wybrany członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta. b. z biernym prawem wyborczym Prezes Zarządu Okręgu, członkowie Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej, jeżeli nie są Delegatami, Szczegóły reguluje Regulamin Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalony przez Zarząd Główny. Zdumiały mnie zapisy o biernym i czynnym prawie wyborczym, czyli prawie bycia wybranym oraz prawie bycia wybieranym i wybranym. Zajrzałem do regulaminu, w którym znalazłem § 4. CZYNNE I BIERNE PRAWO WYBORCZE 1. W Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą: a) z czynnym i biernym prawem wyborczym Delegaci wybrani przez Walne Zebrania Okręgów według klucza - 1 Delegat na każde 400 członków Okręgu, według stanu członków na 31 grudnia przed KWZD. Następny (ostatni) Delegat wybierany jest na 201 członków Okręgu. b) z biernym prawem wyborczym Prezydent Związku i członkowie ustępujących władz naczelnych Związku, c) z głosem doradczym zaproszeni goście. 2. W Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów z czynnym i biernym prawem wyborczym udział biorą wybrani Delegaci przez Walne Zebrania Członków lub Delegatów Oddziałów według klucza: - do 500 członków należy wybrać w Oddziałach 40 Delegatów; - od 501-800 członków należy wybrać w Oddziałach 45 Delegatów; - od 801-2000 członków należy wybrać w Oddziałach 50 Delegatów; - od 2001-5000 członków należy wybrać w Oddziałach 55 Delegatów; - od 5001 wzwyż członków należy wybrać w Oddziałach 1 Delegata na 70 członków. Podstawą do wyliczenia liczby Delegatów jest stan członków na dzień 31 grudnia przed OWZD, wykazany w wykazie za II półrocze. Z biernym prawem wyborczym w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą: - Prezes Okręgu PZHGP; - Członkowie Zarządu Okręgu; - Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej; - Członkowie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej. Z głosem doradczym w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą: - delegowani członkowie wyższych władz Związku; - zaproszeni goście. i jak widać przepisy te to kalki. Następnie zajrzałem do KRS i zauważyłem, iż przy tym ciągłym majstrowaniu odnośnie tych paragrafów dokonano ich zmian w następujących datach, 12.04.2003R.-ZMIANY DOTYCZA PARAGRAFÓW: ,39, 23.01.2004R. -ZMIANA STATUTU W PARAGRAFACH: ,25, DATA ZMIANY STATUTU- 27.09.2008 ROK - § 25 PKT 1- ZMIANA - § 25 PKT 5- ZMIANA - § 25 PKT 11- ZMIANA—co to jest nie rozumiem gdyż § nie ma tylu pkt. -§ 39 PKT 8- DODAC- jak wyżej - § 39 PKT 9- DODAC – jak wyżej DATA ZMIANY STATUTU-18.04.2009R. -PAR.25 PKT 13- ZMIANA- jak wyżej 11.01.2013 R.; ZMIENIONO:§ 25, § 39 § 25 DODANO PKT 4 I 5 Zmiany §39 nie zostały opisane, a więc znów nie wiadomo co to jest. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż §25 oraz §39 obowiązuje bez zmian od dnia 11 stycznia 2013r. w treści jak wyżej. Dlaczego to jest tak ważne. Jak widać poniżej przepis Rozdział V § 1 pkt. 3 RO pozbawia kol Olka prawa bycia delegatem na OWZD z dniem przejścia do innego oddziału. Był on jednak członkiem ZO, może jest dalej, nie wiem, ale jako uczestnik WZ, NIE MOŻE GŁOSOWAĆ W SPRAWACH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OBRAD OWZD, albowiem jako członkowi zarządu przysługuje mu tylko i wyłącznie udział w zebraniu z biernym prawem wyborczym, a więc prawo bycia wybranym do władz okręgu. Prawo bycia wybranym to jednak tylko uprawnienie raz na cztery lata. Co więc może taka osoba jako członek zarządu okręgu robić na zebraniach. Moim zdaniem tylko i wyłącznie obserwować. Powyższe wynika z faktu, iż nowelizując wskazane §, w zakresie terminów KWZD i OKWZ nie dokonano jednocześnie zmiany statutu we właściwy sposób. Statut, pomimo, iż dodano przepisy o zebraniach rocznych §25 pkt. 2 i §41 pkt. 2, w tym aspekcie wciąż pozostał na etapie gdy zebrania odbywały się raz na cztery lata i miały charakter zebrań sprawozdawczo wyborczych, przy których podejmowano decyzje dotyczące działalności związku na kolejne lat cztery. Statut członkom władz, nadaje uprawnienia do bycia wybranym, ale nie zawiera żadnych postanowień dyspozytywnych dotyczących ich uprawnień w zakresie §26 i §40 czyli uprawnień najwyższej władzy związkowej, w zebraniu nie będącym zebraniem sprawozdawczo-wyborczym czyli zebraniu sprawozdawczym. Co więcej nie daje też jakichkolwiek uprawnień delegatom, odpowiednio na oba zjazdy, wybranym w swoich jednostkach macierzystych, gdyż też wiąże ich prawa z uczestnictwem w zebraniu sprawozdawczo wyborczym czyli prawem wybierania i bycia wybranym. Statut nie przewiduje formy zebrania walnego delegatów jako zebrania sprawozdawczego. W tym aspekcie jest zwyczajnie zły. Nie naprawia tego stanu rzeczy odwołanie się do przepisów cytowanego regulaminu gdyż ROZDZIAŁ III KADENCJE, CZYNNE I BIERNE PRAWA WYBORCZE, w którym wskazano, iż w PZHGP odbywają się zebrania sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze, nie jest spójny z właściwymi przepisami statutu. Jako akt niższego rzędu, nie może on decydować o charakterze zebrań jeżeli zebranie sprawozdawcze, nie zostało przewidziane w statucie. Cytowany powyżej §4 Rozdziału III regulaminu jednoznacznie bowiem wiąże kryteria wyboru liczby delegatów poszczególnych szczebli związku z ich prawami wyborczymi. Poprzedzające § maja charakter- informacyjno instruktażowy. W statucie kwestie sprawozdawczego uregulowane są tylko w obowiązkach zarządu oddziału, który je zwołuje corocznie celem Rozdział XIV § 57 pkt. 11. a. uchwalenia preliminarza budżetowego, b. udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału, za roczny okres sprawozdawczy, na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Jeżeli więc w statucie znajdują się postanowienia dot. zebrania sprawozdawczego na szczeblu oddziału, a brak jest takich norm w odniesieniu do OWZD i KWZD, to znaczy, iż zwyczajnie miało ich nie być. Aby tę nieszczęśliwą sytuację naprawić w statucie należy dokonać zmian, które jasno przedstawią charakter walnego zjazdu gdyż na dzień dzisiejszy jest on tylko i wyłącznie statutowo zjazdem o charakterze sprawozdawczo -wyborczym. Oczywiście znajdą się głosy, iż się czepiam, że sprawa jest jasna i wszyscy wiedzą, jak należy postępować, ale właśnie, wszyscy czynimy tak, a nie inaczej, gdyż wypracowaliśmy w praktyce sposób postępowania, który nie jest usankcjonowany statutowo. Nie wykluczam, iż zwyczajnie się mylę, ale…rozpocznijmy dyskusją od wskazania w statucie podstaw zwołania walnego zebrania sprawozdawczego na szczeblu okręgu i wyżej. Jeżeli nie znajdziemy to, jak je potraktować, czy jako spotkania towarzyskie czy też faktyczne sprawowanie władzy. Troszkę lepiej kwestia ta uregulowana jest w Rozdziale VI RO, ale Statut nie powołuje się na ten akt. Pisząc powyższe zauważyłem, iż: §25 pkt. 3. Podmioty określone § 27 pkt 1 Statutu mogą złożyć wniosek o zamieszczenie w porządku obrad Zjazdu określonych spraw pod warunkiem przekazania tego wniosku Prezydium Zarządu Głównego PZHGP co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu. Postanowienie odwołujące się do § 27 jest zwyczajnie bez sensu gdyż dotyczy on instytucji nadzwyczajnego zebrania, a nie organów związku w nim wymienionych. Dodatkowo, na kanwie sprawy Jara, gdzie delegaci nie wiedzieli co będą głosować, zastanawia obowiązek informacyjny określony w §25 pkt. 2 gdyż ta informacja, obowiązku tego nie realizuje. http://www.pzhgp.pl/index.php?kat=akt&id=709

Piotr2017
IP:188.146.101.199

2018-01-08 19:54:07
Kol jaro0106
Kol jaro0106 masz racje jak by to sie dzialo w normalnym okregu,nasz ZO jest specyficzny czytaj KOLESIOWSKI.Pozdrawiam

jaro0106
IP:87.101.47.7

2018-01-08 18:54:03

Jeżeli go zobowiązano dokumenty przekazano a on ten fakt zataił przed zarządem okręgu to nadaje się to do komisji dyscyplinarnej.

Piotr2017
IP:188.146.103.213

2018-01-08 11:06:36
Pytanie
Jeszcze jedno Czy ten delegat mial prawo uczestniczyc w posiedzeniu ZO ws wyrazenia zgody na powstanie nowego oddzialu ????

Piotr2017
IP:188.146.103.213

2018-01-08 11:00:53
Pytanie
Dziekuje Koledzy za odpowiedz,padlo pytanie czym szkodzi swojemu bylemu oddzialowi???? Na pismo okregu oddzial mial przedstawic mapke ,zarys terytorium oddzialu,na posiedzeniu zarzadu oddzialu taka mapke sporzadzono i z imienia i nazwiska tego delegata zobowiazano o przedstawienie tego na zarzadzie okregu,on tego nie zrobil z perspektywy kilku miesiecy jest wiadomo ze wlasnie na terenie skad pochodzi 60% hodowcow ten delegat jest w grupie zalozycielskiej nowego oddzial.W uchwale jest zpisane ze oba powiaty naleza do NAS a okazuje sie ze NIE.

wzkapsa
IP:83.30.2.37

2018-01-08 10:38:42
Tak sobie myślę, "jakie to polskie",
to zachowanie "naszego cwaniaczka" Jana Kawalera (Pana prezydenta PZHGP). Zanim został "Panem prezydentem", zrobił sobie "kampanię wyborczą", ogłupił wszystkich delegatów (min Władka Lasotę) i Oni wybrali Go, na "Pana prezydenta"! I tak "to leci" którąś dekadę (nie pamiętam już, która to jest!) Jak Jam Kawaler utrzymuje się (tyle dekad!) na "tym stołku", to wszyscy wiemy! Ale jak się "Go pozbyć", to nie wie nikt (nawet Władek Lasota, który przewodniczą na tym Walnym Zebraniu!) Zdróweczka życzę!

korek
IP:83.26.255.207

2018-01-08 08:28:40
orion!
I znów jak zwykle chcesz być ,,prymusem,, tak jak w innych tematach. To właśnie Darek podał właściwy przepis z tym,że pomylił się o jedną cyfrę tego przepisu. Reszta się zgadzała. /zamiast Rozdz.V,napisał IV. Ty zaś coś bąkałeś o Rozdz.XIII.

orion
IP:79.186.214.71

2018-01-07 23:29:23

Widzę, że i Darek to znalazł.

orion
IP:79.186.214.71

2018-01-07 23:28:01

Regulamin Organizacyjny.
Rozdział V
§ 2
1. Zgodnie z § 10 pkt. 2e Statutu PZHGP, członek zwyczajny i nadzwyczajny przechodzący do innego Oddziału zachowuje swoje następujące prawa i obowiązki:
a) ma prawo przejść do innego Oddziału raz na 4 lata, po sezonie lotowym, w terminie od 1 października do 30 listopada w przedostatnim( trzecim) roku kadencji;
b) ma obowiązek wnieść pismo do macierzystego Zarządu Oddziału, wskazując Oddział do którego przechodzi;
c) ma obowiązek dokonania rozliczenia finansowo - rzeczowego w macierzystym Oddziale i Sekcji; d) nie może rościć praw do własności i majątku Oddziału, od którego odchodzi;
e) w przypadku nie przyjęcia hodowcy przez Zarząd Oddziału, do którego hodowca chce przejść, ma prawo powrotu do Oddziału do którego należał, pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie pisemnie Zarządu Oddziału w terminie do 31 grudnia.
2. Za zgodą zainteresowanych Zarządów Oddziałów członek zwyczajny i nadzwyczajny może zmieniać swoją przynależność w każdym terminie.
3. Członek zwyczajny będący Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie Delegatów zmieniając swoją przynależność traci mandat Delegata. Podobnie traci mandat Delegat na Oddziałowe Zebranie Delegatów, gdy zmienia Sekcję.

korek
IP:83.26.255.207

2018-01-07 23:26:39
No i wszystko jasne!
TRACI.

jaro0106
IP:87.101.47.7

2018-01-07 23:23:45

Faktycznie Darku tylko nie IV a V

korek
IP:83.26.255.207

2018-01-07 23:21:44
Darek!
Coś Ci się ,,pokićkało,,. Nie ma w Reg. Org. takiego przepisu w tym Rozdziale który podałeś.

jaro0106
IP:87.101.47.7

2018-01-07 23:18:12

Orion ten przepis słusznie wskazuje tylko na wybór delegata jakie musi spełniać kryteria , ten delegat jest wybrany i nie ma przepisu który by go z tej funkcji odwoływał nawet gdyby sam się zrzekł delegata to nie można na jego miejsce powołać nowego. Oczywiście nie twierdzę że to sytuacja właściwa ale tak wynika z zapisów .

darek0210
IP:176.221.123.208

2018-01-07 23:13:33

traci, Rozdział IV paragr. 1 pkt. 3 RO

orion
IP:79.186.214.71

2018-01-07 23:11:05
Jestem odmiennego zdania
Statut
ROZDZIAŁ XIII
WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU
§ 52
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków lub Delegatów.
2. Udział w Walnym Zebraniu biorą :
a. z czynnym i biernym prawem wyborczym wszyscy członkowie Oddziału, jeżeli ich liczba nie przekracza 90 członków, lub Oddział nie posiada Sekcji.
Jeżeli liczba członków Oddziału przekracza 90 członków i Oddział posiada Sekcje, to udział w Walnym Zebraniu z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą Delegaci wybrani w Sekcjach wg klucza :
• do 120 członków Oddziału, 1 Delegat na 3 członków Sekcji,
• od 121 do 200 Oddziału członków, 1 Delegat na 4 członków Sekcji,
• powyżej 200 członków Oddziału, 1 Delegat na 5 członków Sekcji.
Delegat wybrany na Walne Zebranie Oddziału, zachowuje mandat na okres 4 letniej kadencji.
Delegatem na Walne Zebranie Oddziału może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego macierzystej Sekcji, oraz posiada 3. letni staż związkowy wymagany do władz Oddziałowych Związku.
Wybiera się nowych Delegatów, jeżeli w trakcie trwania kadencji została utworzona nowa Sekcja - jako organ pomocniczy Zarządu Oddziału, według klucza przyjętego dla Walnego Zebrania Oddziału.
Delegatem na Walne Zebranie Oddziału nie może zostać wybrany członek zwyczajny, jeżeli został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta,
b. z biernym prawem wyborczym Prezes Zarządu Oddziału, członkowie Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej, jeżeli nie są Delegatami,
c. z głosem doradczym zaproszeni goście.

Konkretnie chodzi mi o ten punkt:
Delegatem na Walne Zebranie Oddziału może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego macierzystej Sekcji, oraz posiada 3. letni staż związkowy wymagany do władz Oddziałowych Związku.
Według mnie, chociaż nie jestem pewien pozostało Mu bierne prawo wyborcze, jeżeli piastuje funkcję na szczeblu okręgu.

jaro0106
IP:87.101.47.7

2018-01-07 23:04:44

Korek musiał byś wskazać jaki przepis powoduje że traci.

korek
IP:83.26.255.207

2018-01-07 22:55:45
Jarek /jaro 106/
Jaki przepis to reguluje,że nie traci mandatu?.

jaro0106
IP:87.101.47.7

2018-01-07 22:44:02

Mandatu nie traci , na drugie pytanie nie odpowiem bo nie wiem co masz na myśli pisząc działa na szkodę oddziału .

Hodowca74
IP:188.146.105.55

2018-01-07 21:37:00
Piotr2017, dwa dni czeka na odpowiedź na swoje pytanie
Piotr, nie chce mi się grzebać w regulaminach i na pierwsze pytanie Ci nie odpowiem, ale wydaje mi się, że powinien utracić mandat. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, jeśli ten delegat działa na szkodę swojego macierzystego oddziału, to nie delegatem, a dziadem. :-(

Piotr2017
IP:188.146.64.144

2018-01-05 15:26:00
Zapytanie
Witam kolegow i mam pytanie .Koledzy jezeli delegat do okregu naszego oddzialu ucieka do drugiego oddzialu czy z automatu traci mandat i prawo glosowania???Drugie pytanie jesli ten delegat jest V-ce okregu i dziala na szkode swojego macierzystego oddzialu czy jest to normalne ???Dodaj swoją odpowiedź

[Powrót]

REJESTRACJA| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl