LOGIN: HASLO:

Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej
Dodaj swoją odpowiedź

Autor Tresc postu     SORTUJ: Malejąco ↓ - Rosnąco ↑
Stanisław
IP:217.99.241.140

2019-04-17 08:08:26
Wlasota
Miałem na myśli właśnie Pana Stencla,zdawało mi się,że było dwóch ale głowy nie dam. Trzeci ten z Opola przegrał wybory na własną prośbę walcząc z byłym prezydentem. Ty pewno wiesz lepiej, jesteś bliżej, może chodziło o zastępcę. Wyprostujesz?. A może podasz ile kadencji pełnił śp.Pan Paliczka.

Sulejman
IP:82.160.180.1

2019-04-17 07:59:42
Pp026
Wklejasz moje wpisy, które ja dobrze znam , a omijasz inne też istotne .
Napisałem wyraźnie :
Postaram się Ci to w miarę jasno wyjaśnić innym wpisem , gdyż aktualnie jestem zajęty ważniejszymi sprawami.
Bądź cierpliwy.
Twierdzisz , że zmieniam temat , bo brak mi argumentów ?
Mylisz się , gdyż zadając Ci to pytanie ;
„ Mam jednak do Ciebie małe pytanie i jestem ciekawy jaką dasz mi odpowiedz , popartą konkretnym przepisem statutowo – regulaminowym ;

Kto zwołuje Krajowy Walny Zjazd Delegatów (?) :
• Prezydent ?
• Prezydium Zarządu Głównego ?
• Zarząd Główny ?”

staram się naprowadzić Ciebie na odpowiednią ścieżkę zrozumienia poprawności, precyzyjności i jasności ustanowienia przepisów w dyskutowanym statucie.

Odpowiedz na to pytanie , oczekuję .

wlasota
IP:79.187.9.253

2019-04-16 21:54:02
Stanisławie
...a który to z następców Paliczki, poza Ernestem Pawłem Stenclem, umarł podczas pełnienia funkcji prezesa ZG PZHGP? Bo jakoś sobie nie przypominam...

Stanisław
IP:217.99.240.158

2019-04-16 21:14:34
Walbis 0309
Szanowny Kolego nie miałem zamiaru brać Cię na spytki,chciałem jedynie uzmysłowić to, że tacy już jesteśmy.Wybieramy Prezesów, Zarządy aby dobrze rządzili wg naszego mniemania a jednocześnie pozbyć się kłopotu aby przypadkowo nas nie wybrano, bo trzeba by się wykazać i ewentualnie narazić na krytykę, której nikt nie lubi.Tak to się ciągnie od lat delegaci zmieniani są w bardzo małym % i to też z wygodnictwa. Dlatego gdyby nie śmierć Pana Paliczki i jego dwóch następców być może do dzisiaj by rządzili.Oczywiście każdy chciałby większej jawności w wielu sprawach.. Gratuluje Koledze dotychczasowej działalności i pełnienia różnych funkcji w naszym Związku. W tej kwestii mam podobne osiągnięcia. Niestety czas się zmienia wszystko idzie do przodu i technika rządzenia także.Pozdrawiam.

Walbis_0309
IP:81.190.43.212

2019-04-16 18:51:59
Kol. Stanisławie
Kol na spytki to mnie nie bierz. Ja mam 70 lat w zwiazku od 1978 r. Byłem sekretarzem Okregu i Odziału przez kilka kadencji,Przwodniczącym Odziałowej Komisji Rewizyjnej kilka kadencji i swoje wiem .Chodzi mi tylko o jawność w wielu sprawach której nie ma.W polityke sie nie bawię...

Stanisław
IP:83.22.182.96

2019-04-16 18:18:56
Walbis 0309
A możesz podać ile kadencji śp Pan Paliczka był prezesem ZG i kiedy skończył tą karierę?

Walbis_0309
IP:81.190.43.212

2019-04-16 18:06:44
Koledzy dajcie se po ra..
Nie macie co walczyć na argumenty. Ten związek będzie trwał puki ludzie będą płacić składki.Nikt poza delegatami nie wie ile jest kasy"w kasie ZG"zwykły członek ma płacić a nie dopytywać się o zamieszczanie sprawozdań finansowych i innych . Kiedyś za Paliczki czy następców coś jeszcze było a teraz wszystko tajne przez poufne .Czytaj "regulamin Komisji Antydopingowej".Nic się nie zmieni dopóki były Prezydent będzie przy władzy( członek ZG). Wielu Kolegom MISTRZOM i WIELKIM Handlarzom to jest na rękę robią kasę i tyle. Tupu tupu niech nam żyje prezydent naszego Klubu!!!!!

Pp026
IP:195.72.148.233

2019-04-16 10:17:09

I nie zmieniaj co chwile tematu.
Jak brak ci argumentów to nowy wątek zaczynasz.

Pp026
IP:195.72.148.233

2019-04-16 10:10:51
Sulejman mataczysz
Przywołałem tu zapis Statutu w którym nie ma mowy o wyborze Prezydium Zarządu Okręgu w trakcie Zebrania SW.
Ty nie pokazałeś, żadnego przepisu z którego wynikałoby inaczej.
Chyba nie ma wątpliwości, iż dowolna nadinterpretacja nie mająca oparcia w przepisach obowiązujących w PZHGP nie może być niczym innym jak mataczeniem.

Napisałeś tak:
Sprawa druga :
Po wyborze 8 nowych członków Zarządu Okręgu , na wniosek nowego Prezesa , zarząd się nie ukonstytuował (na ZS-WD 09.03.br) i nie wybrano Prezydium Zarządu Okręgu .
Wybrano jednak w dalszej kolejności 4 Delegatów na KWZD , co w zwyczaju czyniono po ukonstytuowaniu się nowo wybranych władz Okręgu.
Zebranie zakończono.

Nowo wybrany zarząd spotkał się potajemnie w dniu 14.03.2019r i dokonano ukonstytuowania.
Jaki przepis prawny uprawomocnił takie dokończenie ZS-WD Okręgu z dnia 09.03.19r ?
Czy zatem członkowie Zarządu Okręgu Bielsko-Biała i 4 Delegaci na KWZD posiadają prawne mandaty do działań po takim wyborze i ukonstytuowaniu się.

Czy nie powinno odbyć się Nadzwyczajne Walne Zebrane Delegatów Okręgu i wybór ponowny zarządu( bez możliwości kandydowania wybranych 09.03.br) oraz ponowny wybór Delegatów na KWZD ???
Czyżby w Okręgu B-B pod okiem tak „wysoko postawionych” władz ustanowiono nowe standardy wyborcze ?
Wyjaśnij mi to prawnie , krok po kroku ?

Sulejman
IP:82.160.180.1

2019-04-16 09:27:50
Pp026
dalej mataczysz , a wynika to z tytułu nie odróżniania przez Ciebie przepisów dotyczących 1 wyboru zarządów na Zebraniach Wyborczych , a działaniami tych zarządów po wyborach w trakcie kadencji.

Postaram się Ci to w miarę jasno wyjaśnić innym wpisem , gdyż aktualnie jestem zajęty ważniejszymi sprawami.

Mam jednak do Ciebie małe pytanie i jestem ciekawy jaką dasz mi odpowiedz , popartą konkretnym przepisem statutowo – regulaminowym ;

Kto zwołuje Krajowy Walny Zjazd Delegatów(?), czy :
• Prezydent ?
• Prezydium Zarządu Głównego ?
• Zarząd Główny ?

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-04-15 17:21:14
Sulejman mataczysz !
A tu masz przepis Statutu PZHGP dotyczącego Prezydium Zarządu Okręgu.
§ 45
1. Zarząd Okręgu pod przewodnictwem Prezesa wybiera na jego wniosek ze swego grona Prezydium w składzie :
• wiceprezes do spraw organizacji lotów,
• wiceprezes do spraw gospodarczych,
• wiceprezes do spraw finansowych,
• sekretarz.
2. Obradom Prezydium przewodniczy Prezes Zarządu Okręgu.
3. Zarząd Okręgu na wniosek Prezesa może odwołać członka Prezydium Zarządu Okręgu z powierzonej mu funkcji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Okręgu uprawnionych do głosowania.
Jak zapewne czytasz tu nie ma nigdzie mowy o tym, że ma to zrobić na Zebraniu !

I nie ośmieszaj się więcej bo nie przystoi to komuś kto był wybrany na Prezesa Okręgu.

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-04-15 16:21:23
Sulejman mataczysz
Więc od ostatnich twoich zdań:
Cytuje twój wpis:
Nie dokonanie wyboru Prezydium powoduje, konieczność zwołania Zebrania Nadzwyczajnego (Regulamin organizacyjny Rozdział IX § 5)
a w Regulaminie jest dokładnie tak:
§ 5
W przypadku braku akceptacji wniosku Prezydenta ze strony członków Zarządu Głównego i nie dokonanie wyboru Prezydium powoduje, że Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów celem wyboru Zarządu Głównego PZHGP, po uprzednim odwołaniu członków urzędującego Zarządu.
Czy w tym przepisie prawa masz gdzieś określony termin?
Podpowiem nie ma określonego tam terminu.

Przywołujesz § 30 30 ust 1. czemu nie cały § 30.
Brzmi on tak:
§ 30
1. Zarząd Główny pod przewodnictwem Prezydenta wybranego w oddzielnym głosowaniu na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów, na jego wniosek wybiera spośród siebie, w oddzielnym głosowaniu jawnym Prezydium Zarządu Głównego w składzie :
• wiceprezydent d/s organizacji lotów,
• wiceprezydent d/s gospodarczych,
• wiceprezydent d/s finansowych,
• sekretarz.
2. Obradom Prezydium przewodniczy Prezydent Związku, wchodzący automatycznie w jego skład.
3. Zarząd Główny na wniosek Prezydenta może odwołać członka Prezydium Zarządu Głównego z powierzonej mu funkcji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego uprawnionych do głosowania.
Czy w tym przepisie widzisz gdzieś zapis o dokonaniu wyboru Prezydium w czasie Zebrania ?
Czy nie widzisz ostatniego ustępu w tym paragrafie?
Poza tym to dotyczy Zarządu Głównego i nie moze dotyczyć Okręgu lub Oddziału.

Sulejman
IP:82.160.180.1

2019-04-15 14:59:03
Pp026 mataczysz, jesteś mataczem nr 1 tego Forum. Nikt Tobie nie dorównuje.

Wskaż , gdzie ja podważam uprawnienia delegata- w tym wypadku p. Jana Kawalera?
Wskaż , gdzie ja pisałem , że delegaci głosują przy wyborze Prezydium?

Ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej , Komisji Dyscyplinarnej dokonują wybrani członkowie tych władz w trakcie Zebrań Wyborczych i ogłaszają wynik Delegatom , sekretarz zebrania odnotowuje te ogłoszenia w protokóle zebrania , a wyniki ukonstytuowań zawarte są pierwszych uchwałach tych organów władzy stanowią załączniki do protokółu.

Napisałeś, tak: „Po pierwsze sugerowałeś coś o nieważności wyboru Prezydium w terminie późniejszym niż Zebranie.”
Tak uważam i podtrzymuję swoje stanowisko.
Pierwszy wybór Prezydium Zarządu Głównego i Prezydium Okręgu obowiązkowo jest dokonywany na Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, regulują to przepisy , które wcześniej przytoczyłem (Statut § 30 pkt. 1)

Nie dokonanie wyboru Prezydium powoduje, konieczność zwołania Zebrania Nadzwyczajnego (Regulamin organizacyjny Rozdział IX § 5)

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-04-13 23:23:47
Sulejman mataczysz

Po pierwsze sugerowałeś coś o nieważności wyboru Prezydium w terminie późniejszym niż Zebranie .
Na co ja usilnie pisałem, że wyboru dokonuje Zarząd i zebranie nie ma nic do wyboru.

Po drugie
Pisałem, że nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych do pełnienia funkcji Przewodniczącego Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej i ustępującego Prezydenta PZHGP.

Tezy cytat:
Pytanie , czy Jan Kawaler jako urzędujący Prezydent Związku ,posiadający uprawnienia prawa łaski, kierujący pracami Prezydium i Zarządem Głównym, gwarant przestrzegania obowiązującego prawa – został prawidłowo wybrany ?”
Co ma wspólnego wybór delegata na Walnym Zebraniu Okręgowym na członka Komisji Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej. Na zebraniu tym urzędujący Prezydent był delegatem z Oddziału i miał pełne prawa wyborcze.
Co starałem się pisać od paru dni.

Po czwarte
Podaj jaki był wynik głosowania delegatów na wybór Prezydium skoro to było na Zebraniu ?
Bo ja twierdzę , że wyboru dokonał sam Zarząd Główny na wniosek Prezydenta.
Delegaci zostali tylko poinformowani.

Sulejman
IP:82.160.180.1

2019-04-13 22:36:26
Pp026

To Ty przyjmij do wiadomości , że masz o 3 dni spóźniony refleks , gdyż ja o tym pisałem – zapomniałeś dodać , że Zarząd wybiera Prezydium na wniosek Prezydenta/Prezesa.

Po drugie, napisałem tak:
„Pytanie , czy Jan Kawaler jako urzędujący Prezydent Związku ,posiadający uprawnienia prawa łaski, kierujący pracami Prezydium i Zarządem Głównym, gwarant przestrzegania obowiązującego prawa – został prawidłowo wybrany ?”
Odpowiedz mogła być prosta - tak lub nie.
Z szacunku dla tak wysokiego stanowiska moralnie nie powinien wyrazić zgody na kandydowanie .
Decyzja była jego , taka była i tyle w temacie.

Po trzecie ,
jakie będę stawiał tezy w przyszłości , to moja sprawa. Zgody Twojej na ich stawianie nie potrzebuję .

Po czwarte ,
dziś był SW KWZD , po wyborze Zarządu Głównego na wniosek nowego Prezydenta wybrano Prezydium ZG .
Przykładowo, nowym Wiceprezydentem ds lotowych – został Kol. Mirosław Gamża.

Jak to jest ,dokonuje się wyboru na Zebraniu Wyborczym , czy w późniejszym terminie(jak mi sugerowałeś)?

irek0414
IP:83.24.117.183

2019-04-13 20:12:31

Jaki konflikt?
Przecież jest zmiana na czele związku. Wasze obawy były przedwczesne i na wyrost jak widać. Warto było zaczekać kilka dni z "opiniami".

kherman
IP:109.196.60.10

2019-04-13 18:22:11
Konflikt interesów
Mocium Panie.

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-04-13 17:44:26
Sulejman
Przyjmij do wiadomości, iż Prezydium wybiera Zarząd.

Tak samo jak nie ma żadnego przepisu który ograniczałby pełnienie funkcji Prezydentowi PZHGP na niższych szczeblach jednostek organizacyjnych.
Jeśli twierdzisz inaczej to ... podeprzyj to stosownym zapisem w Prawie Związkowym.
Prezydent , Prezes Okręgu , Oddziału jeśli jest hodowcą lotującym to bez żadnych przeszkód może brać udział w czynnościach związanych z przyjmowaniem gołębi na lot mimo, iż jest z racji funkcji odpowiedzialny za to.
Za chwile będziesz stawiał tezy i wyciągał nieuprawnione wnioski, iż członkowie GKL nie mogą lotować bo mogą kiedyś trafić na weryfikację własnego wyniku.

Sulejman
IP:82.160.180.1

2019-04-13 13:16:24
Pp026
Nie patrz na przecinki bo jest ich tam więcej. W 2015r wybierano Prezydium zgodnie z tym przepisem, a pierwsze posiedzenie ZG po wyborach było 21.XI.2015r. Gdyby nie wybrano na KWZD w kwietniu , to na jakiej zasadzie działało Prezydium do posiedzenia ZG w listopadzie ??? Zastanów się.(był edyt)

wzkapsa
IP:83.30.1.220

2019-04-13 13:02:35
Pełna zgoda, drogi Korku.
Ale to Pan Prezydent specjalnie do tego dopuszcza! Ponieważ "w mętnej wodzie ..." Ty sobie zobacz, jak ten ostatni Regulamin L-Z jest "pokićkany", ile tam popisano na temat zegarów "na korbkę". Po co się to robi?

korek
IP:83.26.198.224

2019-04-13 12:21:58
Koledzy!!!
Czy nie sądzicie,że te nasze przepisy są bardzo zagmatwane?.

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-04-13 11:53:19
Sulejman
Postaraj się zrozumieć sens i treść przytoczonego przez ciebie przepisu :
Zacytowałeś :
§ 30 pkt. 1
„ Zarząd Główny pod przewodnictwem Prezydenta wybranego w oddzielnym głosowaniu na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów, na jego wniosek wybiera spośród siebie, w oddzielnym głosowaniu jawnym Prezydium Zarządu Głównego . . . . ”
Proponuję abyś skupił się na tym przepisie.
Jak zrozumiesz go to wątpliwości znikną.
By nie być posądzony o złośliwość podpowiem, iż treść do przecinka mówi o tym KTO jest uprawnionym do złożenia wniosku.

Sulejman
IP:82.160.180.1

2019-04-13 10:27:16
Pp026

Czym innym jest dokonywanie zmian w trakcie kadencji , a czym innym jest pierwszy wybór Zarządu i Prezydium na daną kadencję.
Te dwie czynności należy stanowczo od siebie rozdzielić.
Tu nie idzie o pisanie dla samego pisania , tu idzie o czytelne i jasne zinterpretowanie istniejących przepisów.
Ja staram się przytaczać istniejące przepisy , a Ty wybierasz i interpretujesz to co Ci wygodniej .
Nie rozgryziemy we wzajemnej dyskusji poruszanych wątpliwości, Ty pozostań przy własnym zdaniu , ja pozostaję przy swoim.
Dl

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-04-13 09:22:55
Sulejman
Zarzucasz mi mataczenie więc odpowiadam na ten zarzut:
Napisałem tak:
"W czasie kadencji funkcje w Prezydium mogą być zmieniane bez konieczności zwoływania Nadzwyczajnych Zebrań".
Mając na myśli, iż Zmiany w Prezydium są dokonywane na posiedzeniu Zarządu.
Ty upierasz się by było zebranie wyborcze.
Do czego to zebranie jest potrzebne ?
Wybory Prezydium dokonuje z pośród siebie Zarząd.
Jeśli jeszcze masz jakieś wątpliwości to pisz.

Sulejman
IP:82.160.180.1

2019-04-12 21:09:36
Pp026
Kolego Piotrze dziękuję Ci za odpowiedzi .
Znów mataczysz, co mają zmiany w Prezydium do zwoływania Nadzwyczajnych Zebrań???
Do zmian w składzie Prezydium uprawnienia statutowe posiada Prezydent zgodnie z § 33 pkt. 2 oraz Prezes Okręgu zgodnie § 47 pkt. 5 – w trakcie trwania kadencji .
Jeden i drugi mogą to uczynić nawet na drugi dzień po zakończonym wyborze i ukonstytuowaniu się na Zebraniu Wyborczym.
Piszesz tak : „Prezydium ZG nie ma określenia w jakim terminie i ile może być prób jego powołania.”
Zacznę od początku :
Wiesz jaką rolę na wyborach spełnia Komisja Matka? - zarówno przy wyborze Zarządu Głównego , czy Zarządu Okręgu.
Termin wyboru Prezydium określa precyzyjnie zapis statutowy § 30 pkt. 1
„ Zarząd Główny pod przewodnictwem Prezydenta wybranego w oddzielnym głosowaniu na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów, na jego wniosek wybiera spośród siebie, w oddzielnym głosowaniu jawnym Prezydium Zarządu Głównego . . . . ”

Jest to czas trwania Zebrania Wyborczego , a prób powołania Prezydium 1(jedna) , może być z przerwami , ale winna być skuteczna i trwać tak długo , jak długo wytrzyma wnioskodawca (Prezydent/Prezes) i najważniejsi wyborcy(Delegaci).
Przy negatywnej decyzji i nie dokonaniu wyboru Prezydium zastosowanie ma przepis Regulaminu organizacyjnego Rozdział IX § 5 „W przypadku braku akceptacji wniosku Prezydenta ze strony członków Zarządu Głównego i nie dokonanie wyboru Prezydium powoduje, że Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów celem wyboru Zarządu Głównego PZHGP, po uprzednim odwołaniu członków urzędującego Zarządu.”

Dlatego podtrzymuję swoje stanowisko , w Twoim Okręgu popełniono błąd.
Jak dotąd nie użyłeś argumentów prawnych , które zweryfikowałyby to stanowisko.

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-04-12 17:53:52
Sulejman
Pytałeś mnie o zdanie więc napisałem.
Warto zwrócić uwagę, iż nawet przy wyborze Prezydium ZG nie ma określenia w jakim terminie i ile może być prób jego powołania.
W czasie kadencji funkcje w Prezydium mogą być zmieniane bez konieczności zwoływania Nadzwyczajnych Zebrań.
W mojej ocenie decyduje o tym Prezes, który dobiera sobie współpracowników.

wzkapsa
IP:83.30.28.29

2019-04-12 16:34:48
Drogi Sulejmanie, PP026
o tym wszystkim (co tu napisałeś) dobrze wie, tylko "Wariata struga"! Dlaczego On tak postępuje? Ano, urabia grunt "na jutro"!

Sulejman
IP:82.160.180.1

2019-04-12 15:46:32
Pp026
Po pierwsze,
Odpowiedzi Twoje nie są zadowalające ,
nie dlatego, że są niezgodne z oczekiwaniami(w Twoim rozumowaniu),
lecz dlatego , że manipulujesz i mataczysz co nie ma odniesienia do obowiązujących przepisów.

Po drugie,
Nie mówimy tu o jakimkolwiek Prezesie tylko o Prezydencie PZHGP , aktualnie urzędującym , który pod swoją kontrolą (statutową i regulaminową) ma wszystkich funkcyjnych począwszy od członków ZG do członków zarządu sekcji – o zwykłych członkach nie wspomnę.
Nie było też nigdzie mowy o dożywotniej utracie prawa wyborczego po wyborze na stanowisko Prezydenta
Mówimy o trwającej kadencji w czasie której dokonano wyboru na członka, a następnie Przewodniczącego OKD.
Nie było by dyskusji i problemu , gdyby taki wybór nastąpił po zakończeniu kadencji i nie dokonaniu ponownego wyboru na stanowisko Prezydenta.
Nikt przecież nie dyskutował jak np. został Przewodniczącym Komisji Antydopingowej

Po trzecie,
Piszesz : „Nie znalazłem przepisów nakładających obowiązek ogłoszenia wyników wyboru Prezydium Zarządu Okręgu w czasie trwania zebrania.”
Jak nie znalazłeś takich przepisów przy Okręgu , to należy stosować przepisy zawarte przy wyborze wyższych władz - Prezydium Zarządu Głównego.

Statut § 30
1. Zarząd Główny pod przewodnictwem Prezydenta wybranego w oddzielnym głosowaniu na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów, na jego wniosek wybiera spośród siebie, w oddzielnym głosowaniu jawnym Prezydium Zarządu Głównego w składzie :
• wiceprezydent d/s organizacji lotów,
• wiceprezydent d/s gospodarczych,
• wiceprezydent d/s finansowych,
• sekretarz.

Regulamin organizacyjny Rozdział IX.
§ 5
W przypadku braku akceptacji wniosku Prezydenta ze strony członków Zarządu Głównego i nie dokonanie wyboru Prezydium powoduje, że Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów celem wyboru Zarządu Głównego PZHGP, po uprzednim odwołaniu członków urzędującego Zarządu.

Zarząd Okręgu i Zarząd Główny urzęduje z chwilą ogłoszenia jego wyboru.

Dlatego twierdzę , że w przypadku Okręgu B-B po braku wyboru Prezydium Okręgu na ZS-W D , zarząd był zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego ZD Okręgu w celu :
• odwołanie całego zarządu
• wyboru ponownie zarządu
• ukonstytuowanie się zarządu(wybór Prezydium Okręgu)
• wybór Delegatów na KWZD

Jeżeli się mylę , to sprostuj mój tok rozumowania .

Sulejman
IP:82.160.180.1

2019-04-12 15:44:09
wlasota
Kolego Władysławie,
Jak wiesz system dwuwładzy w Okręgach jest skopiowany z wzorza dwuwładzy Zarządu Głównego.
Piszesz: „Zarządy mojego okręgu, odkąd pamiętam, zawsze działały w pełnym składzie, bez wybierania prezydium.”

Z tym Twoim stwierdzeniem „bez wybierania prezydium” nie zgadzam się, gdyż w składzie zarządu macie członków piastujących poniższe funkcje :
• WICEPREZES ds. finansowych WOJCIECH GAWLAS
• WICEPREZES ds. organizacji lotów JACEK ORSZULIK
• WICEPREZES ds. gospodarczych BOLESŁAW MOSKWA
• SEKRETARZ MICHAŁ MIKA
Na czele stoi PREZES CZESŁAW WAWRZYCZNY

Tych 5 funkcyjnych w nazewnictwie związkowym stanowi Prezydium Okręgu.
Prezydium Okręgu jest utworzone podczas ukonstytuowania się zarządu po jego wyborze na ZS-W Delegatów Okręgu.
Nowo wybrany zarząd na wniosek nowo wybranego prezesa wybiera ze swego grona Prezydium w składzie(statut § 45) :
• wiceprezes do spraw organizacji lotów,
• wiceprezes do spraw gospodarczych,
• wiceprezes do spraw finansowych,
• sekretarz.
Tak więc Twoje twierdzenie „bez wybierania prezydium” jest niezasadne.

Zakres uprawnień Zarządu Okręgu określa § 43 statutu.
Zakres uprawnień Prezydium Zarządu Okręgu określa § 46 statutu.
Kompetencje i zakresu działania Prezesa Okręgu określa § 47 statutu.

Czy zatem zarządy działające i podejmujące decyzje(uchwały) non stop w pełnym składzie łamią prawo związkowe oceń sam – statut funkcyjnych do czegoś zobowiązuje.

Dobrze jest, jak jest dobrze – gorzej jak powstaje jakikolwiek konflikt.

kherman
IP:109.196.62.240

2019-04-11 20:45:43
.

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-04-11 20:38:40
kherman
Jak masz w czymś problem to pisz .
Tak od serca ...
Może jest ktoś kto pomoże.

kherman
IP:109.196.62.240

2019-04-11 20:32:59
CZYTAJ z
zrozumieniem.KROPKA.

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-04-11 20:31:47
kherman
A tak swoją drogą to hodujesz gołębie ?
Bo na temat hodowli to jeszcze wpisu twojego nie widziałem.

kherman
IP:109.196.62.240

2019-04-11 20:30:51
WSZYSCY tu WIEDZĄ ZE,
jesteś bardzo i to bardzo bystry CZYTAJ.

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-04-11 20:26:29
kherman
Może nie jestem aż tak bystry jak ty i nie muszę czytać aż tyle razy.

kherman
IP:109.196.62.240

2019-04-11 20:13:22
Czytaj 100 razy i jeszcze 100 razy
,aż to zrozumiesz.

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-04-11 20:08:29
kherman
Przeczytałem.
I ... ?

kherman
IP:109.196.62.240

2019-04-11 19:55:17
Czy Pp 026 wiesz co
PISZESZ ???? Przeczytaj to jeszcze raz z zrozumieniem PROSZE.

wlasota
IP:37.30.17.19

2019-04-11 13:01:09

Zarządy mojego okręgu, odkąd pamiętam, zawsze działały w pełnym składzie, bez wybierania prezydium. Mniemam, że w ten sposób prawa związkowego nie łamały.

Pp026
IP:195.72.148.233

2019-04-11 11:01:43

Nie wiem czy moje odpowiedzi będą zadawalające, a tym bardziej zgodne z oczekiwaniami ale mogę spróbować.
I tak :
Na pierwsze pytanie odpowiem tak:
Nie zauważyłem w prawie związkowym i innym powszechnie obowiązującym by urzędujący Prezes a tym bardziej Prezydent PZHGP z chwilą wyboru na to stanowisko tracił dożywotnio prawo wyborcze.
Nie znalazłem też ograniczeń łączenia funkcji na różnych szczeblach organizacji.
Zatem odpowiedź moja brzmi:
Jeśli został wybrany zgodnie z przepisami to jego wybór jest jak najbardziej prawidłowy.

Sprawa druga
Nie znalazłem przepisów nakładających obowiązek ogłoszenia wyników wyboru Prezydium Zarządu Okręgu w czasie trwania zebrania. Delegaci nie mają żadnego wpływu na podział funkcji w Zarządzie. To jest w kompetencji Zarządu.
W mojej ocenie jest to wewnętrzna sprawa wybranego Zarządu Okręgu.
Podsumowując.
Jeśli zebranie dokonało wyboru to oczywiście delegaci mają mandaty do sprawowania tych funkcji.

Jak zapewne zauważasz pozostałe pytania „z tezą” ( moje „ulubione”) w świetle powyższego są pozbawione sensu.

Sulejman
IP:82.160.180.1

2019-04-10 20:58:48
Pp026
Dziękuję za odpowiedz.

Uchodzisz tu na Forum za osobę dobrze znającą i zorientowaną w przepisach obowiązujących w Związku, dlatego proszę Cibie o wyjaśnienie mi pewnych prawnych wątpliwości .

Jak wiemy w Okręgu Bielsko-Biała dnia 09.03.19r odbyło się Zebranie S-W Delegatów na którym wybrano nowe władze na kadencję 2019-2023.
Wybrano :
Nowego Prezesa
8 nowych członków zarządu
Komisję Rewizyjną
Komisję Dyscyplinarną
4 Delegatów na KWZD

Po ukonstytuowaniu się w Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej Przewodniczącymi zostali :
Komisji Rewizyjnej – Czesław Duraj
Komisji Dyscyplinarnej – Jan Kawaler (???)

Pytanie , czy Jan Kawaler jako urzędujący Prezydent Związku ,posiadający uprawnienia prawa łaski, kierujący pracami Prezydium i Zarządem Głównym, gwarant przestrzegania obowiązującego prawa – został prawidłowo wybrany ???

Sprawa druga :
Po wyborze 8 nowych członków Zarządu Okręgu , na wniosek nowego Prezesa , zarząd się nie ukonstytuował (na ZS-WD 09.03.br) i nie wybrano Prezydium Zarządu Okręgu .
Wybrano jednak w dalszej kolejności 4 Delegatów na KWZD , co w zwyczaju czyniono po ukonstytuowaniu się nowo wybranych władz Okręgu.
Zebranie zakończono.

Nowo wybrany zarząd spotkał się potajemnie w dniu 14.03.2019r i dokonano ukonstytuowania.
Jaki przepis prawny uprawomocnił takie dokończenie ZS-WD Okręgu z dnia 09.03.19r ?
Czy zatem członkowie Zarządu Okręgu Bielsko-Biała i 4 Delegaci na KWZD posiadają prawne mandaty do działań po takim wyborze i ukonstytuowaniu się.

Czy nie powinno odbyć się Nadzwyczajne Walne Zebrane Delegatów Okręgu i wybór ponowny zarządu( bez możliwości kandydowania wybranych 09.03.br) oraz ponowny wybór Delegatów na KWZD ???
Czyżby w Okręgu B-B pod okiem tak „wysoko postawionych” władz ustanowiono nowe standardy wyborcze ?
Wyjaśnij mi to prawnie , krok po kroku ?

wzkapsa
IP:83.30.12.208

2019-04-10 09:55:42
Hm,...Jak ma "trochę oleju w głowie",
to nie będzie kandyzował. Pożyjemy, zobaczymy!

Aron1
IP:188.252.89.237

2019-04-10 08:55:39

To pewnie tylko plotka,że obecny prezydent nie będzie kandydował...?

korek
IP:83.26.198.224

2019-04-10 08:48:51
W tą sobotę.

bum15
IP:95.51.170.130

2019-04-10 08:17:53

Kiedy odbywają się wybory nowych-starych władz?

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-04-06 12:46:12

Nie, nie jestem.

Sulejman
IP:82.160.180.1

2019-04-06 11:18:36
Pp026
Czy Ty na najbliższe 4 lata jesteś delegatem na Okręgowe Zebrania Delegatów Bielsko-Biała ?

Pp026
IP:195.72.148.233

2019-04-04 10:15:08
Bez przesady
Zebranie sprawozdawcze i wyborcze Okręgów PZHGP w marcu to nie żarty.
Zostają wybrane nowe władze okręgowe które będą nami kierować przez najbliższe 4 lata.

hodowca0258
IP:77.255.209.134

2019-04-01 22:05:33
PRIMA APRILIS
To oczywiście żarty.Dzisiaj 1 kwietnia, czyli robienie boroków w bambuko.

hodowca0258
IP:77.255.209.134

2019-04-01 21:40:17
edi
A kto Cię przeszkolił i czy masz to na piśmie.? Jeżeli nie,to nie jesteś członkiem PZHGP.

edi
IP:83.29.114.200

2019-04-01 21:38:15

wczoraj się zapisałem

hodowca0258
IP:77.255.209.134

2019-04-01 21:37:21
edi
Ty nie wiesz , co potrafi Guru? Kto mu się sprzeciwi?.Samo jego spojrzenie już wprowadza popłoch wśród delegatów.

hodowca0258
IP:77.255.209.134

2019-04-01 21:30:51
edi
Ile lat jesteś członkiem PZHGP,że zadajesz takie pytanie?

edi
IP:83.29.114.200

2019-04-01 21:28:18

Kto i na podstawie jakich przepisów miał by zmusić delegatów do oddania komórek do depozytu???

hodowca0258
IP:77.255.209.134

2019-04-01 21:05:17
Hodowca74
Z dobrze poinformowanych żródeł wiem,że będzie zakaz filmowania i wszyscy delegaci będą musieli oddać komórki na czas obrad do depozytu.Ale niestety,najważniejsze szczegóły i tak będą na you-tube.

hodowca0258
IP:77.255.209.134

2019-04-01 20:57:30
korek
Pewnie dlatego,ze każdy delegat zna Twoją przeszłość, gdzie pracowałeś,jakie masz doświadczenie i poprowadzisz zebranie profesjonalnie.Nie było niepotrzebnych,bez sensu dyskusji.Jestem pod wrażeniem.Gratki

grzegrzolka13
IP:5.173.64.119

2019-04-01 19:38:39

Okręg Warszawa - bez zmian na stanowisku prezesa

korek
IP:83.26.198.224

2019-03-31 23:14:34
Franuś!
Tak. Cała trójka nowa.

Hodowca74
IP:188.147.38.134

2019-03-31 23:02:03

Józef, no to fajnie ... że młode/nowe twarze. :)
Mam rozumieć, że delegatami od Was - na KWZD też są nowymi twarzami. :) Oby tylko nie dali się zmanipulować, tj. chodzi o wazelinkę. :(

korek
IP:83.26.198.224

2019-03-31 22:44:31
Franuś!
Jestem zbudowany po tym zebraniu. Tyle nowych,młodych twarzy chętnych do działania. Przynajmniej nie czułem się jak na zebraniu emerytów i rencistów. Z całym szacunkiem do nich. P.s. Zapomniałem dodać,że ,,ożenili,, mnie do prowadzenia zebrania.

Hodowca74
IP:188.147.38.134

2019-03-31 22:25:23
Korek
Józek, to bardzo dobrze !!!
Wypada sobie tylko mieć nadzieję, że ten trend/kierunek pójdzie do samej góry! :)
A tym, co już byli podziękujmy, oczywiście po wyjaśnieniu wszystkich niejasności.

korek
IP:83.26.198.224

2019-03-31 17:33:03
Okręg Częstochowa!
Właśnie wróciłem z zebrania. Nowy prezes i cały zarząd nowy. ,,Umarł król,niech żyje król,,!

Medalikxxl
IP:89.64.51.11

2019-03-31 12:52:54

W Częstochowie kol. Suchanek prezesem.

Sulejman
IP:82.160.180.1

2019-03-31 08:28:38
Pp026
Pytasz się : „Ciekawe czy jest jeszcze jakiś okręg gdzie nie było zebrania ?”

Z tego co wiem od kolegów,dziś(31.03) mają zebrania w Okręgu Poznań i Warszawa.

Zastanawiam się tylko nad tym , jak to jest prawnie z powiadamianiem wybranych w dniu dzisiejszym delegatów na KWZD, w tym wypadku (Poznań 2 , Warszawa 3) jeżeli :

Statut § 25 nakłada obowiązek :
Pkt 2. Krajowy Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest, co roku w miesiącu kwietniu i ogłoszony na 30 dni przed przewidzianym terminem Walnego Zjazdu z podaniem:
a. daty, godziny i miejsca jego odbycia,
b. porządku obrad.

Informacji na stronie ZG nie widać!!!
Został jedynie rozesłany do Zarządów Okręgów Komunikat nr 1/2019 z 23.03.2019r ZG PZHGP, w którym czytamy :
Pkt. 3. Zwołano na dzień 13 kwietnia 2019 roku Sprawozdawczo — Wyborczy Krajowy Walny Zjazd Delegatów. Zjazd odbędzie się w budynku PZHGP w Orzeszu ul. Dworcowa 5. Rozpoczęcie Zjazdu o godz. 10:00.
Podejrzewam, że dołączono również porządek obrad .

Jak to się ma z dotrzymaniem terminów w poinformowaniu wszystkich potencjalnych delegatów na KWZD wybranych na zebraniach okręgowych w terminach 16-17, 23-24, 30-31 marca?

Czy w tym przypadku termin 30 dniowy nie obowiązuje ???

Ten sam statut nakłada obowiązek w Oddziałach i Okręgach powiadamiania na 14 dni przed terminem zebrania.
Przykład z tegorocznych zebrań :
Poprzez niedotrzymanie terminu o 1 dzień w Oddziale Okręgu Katowice delegaci zostali nie dopuszczeni do udziału w zebraniu okręgowym!!!

Tak na marginesie:
Przeglądałem wiele proponowanych porządków zebrań okręgowych, ponadto przeprowadziłem kilka rozmów telefonicznych i stwierdzam , że na żadnym z nich nie było tematu omawiającego i społecznego konsultowania spraw dotyczących obrad na KWZD!
Czyżby takie sprawy jak tematyka obrad KWZD była tylko do oceny dla nielicznych?

Jak to jest w naszym Związku z przestrzeganiem zapisów statutowych i regulaminowych.

M.K.997
IP:188.147.3.77

2019-03-29 22:08:41
Spokojnie
U nas było bardzo spokojnie. Ustępujący prezes zachował się honorowo. Nie oczerniał swojego kontrkandydata, nie stosował podstepnych sztuczek. Nie rozpowszechniał fałszywych informacji. Mimo wszystko poniósł dotkliwą porażkę :) Takie zwycięstwo smakuje podwójnie. Pozdrawiam :)

korek
IP:83.26.198.224

2019-03-28 19:20:19
Ano jest,jest!
Okręg Częstochowa. Zebranie w niedzielę.

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-03-28 18:53:00

Ciekawe czy jest jeszcze jakiś okręg gdzie nie było zebrania ?

Walbis_0309
IP:81.190.43.247

2019-03-24 14:04:26
zmiany
OKRĘG SZCZECIN zmiana prezesa OKRĘGU. Prezesem został Kol Zbigniew Budnik ,zastąpił poprzedniego prezesa który pełnił tą funkcję 2 kadencje.Dobra zmiana.

wzkapsa
IP:83.30.24.184

2019-03-24 10:06:37
A PP26 napisał:
ale jak widzisz nikt nie kwestionuje, iż przy wyborze naruszono prawo i Statut". Hm, drogi PP26. "Nasz" Pan prezydent (Jan Kawaler) zmieni statut "jak rękawiczki" i co? Ano jajco!

wlasota
IP:37.30.0.254

2019-03-24 09:41:40
W "skansenie" bez zmian..
Śląsk Południe -Prezes Czesław Wawrzyczny. Serdeczne gratulacje.

wlasota
IP:79.187.9.253

2019-03-18 15:27:21
No, to mamy w gronie forumowiczów kolejnego prezesa okręgu.
Gratulacje kolego Andrzeju.

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-03-17 20:00:21

I po co te emocje ?
Ja też nie znam kogo wybrali na zebraniu, ale jak widzisz nikt nie kwestionuje, iż przy wyborze naruszono prawo i Statut.
Kontestowane jest tylko stanowisko Zarządu po przeanalizowaniu dokumentacji z zebrania sprawozdawczo wyborczego.
Wydaje mi się, iż brak stanowiska Zarządu Okręgu stawiałby go w gorszym świetle.
W mojej ocenie nie było żadnych przeszkód wyboru delegatów zgodnie z prawem ale ...
Ktoś tego nie dopilnował.

zbyszek2010
IP:178.42.26.199

2019-03-17 19:30:21

Kol,, Piotrze--- znasz powiedzenie!! Jak chcesz psa uderzyć to kij zawsze znajdziesz???Zapewne czytałeś wpis na tym forum pewnego półgłówka ;;dla niego wyznaniowość człowieka miała znaczenie podstawowe !! Uzyskałem informację że to właśnie też kacyk związkowy;;;nietykalny;;

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-03-17 19:12:01

Tak, tak.
ale można mieć tylko jedno pytanie:
Które twoje zdanie w tym wpisie jest prawdziwe.

zbyszek2010
IP:178.42.26.199

2019-03-17 19:03:22
Dyktatura !!!!
Sprawy dokładnie nie znam, nie wiem kim są ci dwaj delegaci;;ale jednego jestem pewien!!! Są to ludzie którzy mają własne zdanie i są nie wygodni dla kacyków!! Innych powodów nie widzę!!

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-03-17 12:49:38
G_andi
Bo Zarząd tylko stwierdza co jest w dokumentach przedłożonych.
Poza tym literalnie czytając przedmiotową uchwałę Zarząd Okręgu "uznaje za nieważne" ale nie wyklucza udziału, nie unieważnia wyborów, nie zawiesza uchwały o wyborze.
Określa swoje stanowisko w sprawie dokumentów jako otrzymał.
Ciekawe co na to Komisja Mandatowa, która sprawdza ważność mandatów. Zaryzykowała by uznaniem Zebrania za nieważne jeśli faktycznie delegaci zostali wybrani z wadą prawną.

G_andi
IP:188.137.32.215

2019-03-17 10:54:51

Poczytaj ową uchwałę jeszcze raz i jeszcze.......
uznaje mandaty za nieważne bez podstawy prawnej
a to niesie za sobą pewne skutki i to nie
jest info. to jest decyzja.
ale szkoda czasu na tłumaczenie bo kręcisz się za
ogonem jak pies nie potrafiąc się uwolnić z tego koła.

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-03-16 20:53:07
Sulejman
Nie twierdzę, iż to nie jest oryginalna treść.
Tylko jeden dokument nie daje oglądu na całość sprawy.

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-03-16 20:44:48
G_andi
A czy nie przyszło Ci do głowy, że ta uchwała to tylko informacja ?
Np. po tym jak Prezydium Zarządu Okręgu podjęło decyzję zgodnie ze Statutem zawieszając uchwałę zatwierdzającą wyniki wyborów delegatów.
Czy nie dopuszczasz do siebie faktu, iż Zarząd Okręgu jako organizator zebrania sprawozdawczo wyborczego przedmiotową uchwałą informuje o tym, iż delegaci nie są wybrani zgodnie z prawem obowiązującym w PZHGP ?
Ja nie twierdzę, iż to własnie ta uchwała unieważniała wybór delegatów.
Bo ta może być tylko informująca o tym, że Zarząd Okręgu podtrzymuje decyzję Prezydium ( jeśli było odwołanie) lub o samym fakcie niedopuszczenia do zebrania zgłoszonych delegatów.

G_andi
IP:188.137.32.215

2019-03-16 19:42:05

PP026
czytać potrafisz , gdybyś jeszcze rozumiał
gdzie tam pisze o uchwałach oddziału?
to jest nie uznanie mandatów .

G_andi
IP:188.137.32.215

2019-03-16 19:25:11

Dwie miary
do oddziału czy okręgu które posiadaja
osobowość prawną należy stosować inne podejście
aniżeli stowarzyszenia zwykłego.
Można się zgodzić jeżeli okręg stosuje literalne
zapisy statutowe do oddziału bez osob. prawnej/
w przeciwnym wypadku należy to czynić poprzez KRS.
Jeżeli krs dokona aktualizacji po wyborczej , czym
okażą się takie uchwały ?
Czy to oznacza stawianie się ponad sądem?
Niestety tej wiedzy lub też wskutek"złośliwości " nie
posiadają Ci którzy tworzą takie uchwały.
Co zatem z wyborami zarządu i komisji ?
vce- prezes d/s finansowych trzyma kasę i nie
ma uprawnień do ich ruszenia.
Sądzę że spłynie to na biurko organu nadzoru
w Mikołowie .

Sulejman
IP:82.160.180.1

2019-03-16 19:09:17
Pp026
Muszę Cię rozczarować- wklejona uchwała jest toczka w toczkę jaką otrzymałem. Wyczyściłem jedynie nazwiska i imiona , pozostawiając tylko pierwsze litery.

Korzystając z okazji - czy możesz podać w jakich terminach odbyły się wybory władz w Okręgu Bielsko Biała ?

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-03-16 18:36:13
§ 46 Statutu
11. Zawieszanie Uchwał Walnych Zebrań Oddziałów podjętych z naruszeniem prawa oraz Statutu PZHGP.
To jest uprawnienie Prezydium Zarządu Okręgu do którego może być wniesione odwołanie. Odwołąnie rozpatruje Zarząd Okręgu w pełnym składzie.
Nie znam sprawy ale gdyby tak było jak napisałem to publikowanie samej końcowej uchwały Zarządu Okręgu jest ... no właśnie czym ?

Piotr Patas
IP:193.242.212.160

2019-03-16 18:27:06

Kolego Stanisławie, skoro tak uważasz, to wskaż mi proszę w treści § 43 Statutu opisującego zakres działania Zarządu Okręgu jakiś punkt, który uprawnia ów Zarząd do podejmowania takich uchwał.

Moim zdaniem nie jest ważne to, co my uważamy za właściwe, z czym zgadzamy się, lub z czym się nie zgadzamy, lecz

ważne jest to co stanowi przepis prawa.

Stanisław
IP:83.22.174.143

2019-03-16 18:09:17

Nie zgodził bym się z tym, że Zarząd Okręgu nie ma prawa do podjęcia Uchwały dot. zawieszenia Zarządu Oddziału lub poszczególnych jego członków,gdyby okazało się,ze zostali wybrani z naruszeniem obowiązujących przepisów. Po to między innymi jest Zarząd Okręgu aby czuwał nad przestrzeganiem przepisów przez podległe mu Oddziały. W tym przypadku można się doczepić, że Uchwała Zarządu Okręgu nie precyzuje o co tak faktycznie chodzi i jakie zostały naruszone przepisy przy wyborach delegatów.Z datą też coś pomylono.

Pp026
IP:83.26.221.238

2019-03-16 17:54:49

Gratulacje

Warzecha.
IP:77.252.62.146

2019-03-16 16:56:16

Zmiany:okręg Opole- prezes Andrzej Deja.

Piotr Patas
IP:193.242.212.160

2019-03-16 16:47:38
Sulejman...
Oczywiście - wedle obowiązującego Statutu PZHGP -Zarząd Okręgu nie posiada uprawnień do tego, by podejmować tego rodzaju uchwały, ale kto by się tam takimi sprawami przejmował w tym związku pełnym bezprawia.

Sulejman
IP:82.160.180.1

2019-03-16 14:59:15

Zmiany:
Katowice - Prezes P Kobędza
Bielsko Biała - Prezes W Hańderek

Sulejman
IP:82.160.180.1

2019-03-16 12:55:20
Ach te wybory !
Czy takie działanie jest procedura-lnie prawne ?

Był komunikat:
„Informujemy, że zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Okręgu odbędzie się w dniu 16.03.2019 r.(sobota) o godzinie 10.00 w siedzibie Związku w Orzeszu ulica Dworcowa 5. Prosimy Zarządy Oddziałów o poinformowanie swych delegatów o terminie zebrania.”

Dwaj Delegaci otrzymali dziś(przed zebraniem) poniższą uchwałę :
Uchwała z dnia 14.03.2019r – kliknij link

Oddział i Okręg posiadają osobowość prawną

Warzecha.
IP:31.0.70.34

2019-03-11 07:47:32
Walne w okręgu.
U nas w okręgu w sobotę zebranie delegatów. Chodzą pogłoski że wybiorą nowego prezesa.

korek
IP:83.26.198.224

2019-03-09 10:32:50
marek 050
Ty wiesz lepiej ode mnie co ,,w trawie piszczy,, ponieważ jesteś z tego Oddziału. Zauważ,że ja nie napisałem jednoznacznie,że tak było. Poczekajmy na dalszy rozwój wydarzeń ponieważ ten ,,anonim,, napisał,że dalszy ciąg tej sprawy nastąpi. Dobrze by było aby się na ten temat wypowiedział ktoś kompetentny np: któryś z uczestników tego spotkania. Również pozdrawiam.

marek050
IP:185.55.65.134

2019-03-09 10:09:17

Korek odnośnie twojego wpisu z linkiem do innego forum. Kolega Skarbnik o którym pisze ten "anonim" był też Skarbnikiem ustępującego Zarządu i według mnie to przez jego trzymanie "kasy" "żelazną ręką" Oddział ma takie finanse. Dostał mandat zaufania od Delegatów 42 głosy na 42 możliwe. Nie wiesz nie wypowiadaj się. Pozdrawiam

hodowca0258
IP:159.205.98.182

2019-03-08 20:15:18
korek
OK.Ale możesz odpowiedzieć w kulturalny sposób.Masz problem? Wkleję Ci odpowiednią poradnię.

korek
IP:83.26.198.224

2019-03-08 20:11:50
Ja już tu kiedyś
pisałem,że każda zaczepka spotka się z mojej strony z tego typu lub podobną reakcją. Ja tu nigdy nikogo pierwszy nie zaczepiam. A ,,na głowę nie dam sobie wchodzić,,.

hodowca0258
IP:159.205.98.182

2019-03-08 20:06:21
korek
Jesteś niesamowity.Znów nowe określenie.Nie zapomniałeś tak czasem dzisiaj o tabletkach?

korek
IP:83.26.198.224

2019-03-08 20:00:01
Wątpię jednak
czy coś do tej ,,baraniej głowy,, dotrze! kliknij link

hodowca0258
IP:159.205.98.182

2019-03-08 19:56:59
Korek
Ja nigdy nie nazwałem Ciebie głupkiem, a Ty robisz to nagminnie. Myślałem,że Ty pracujac w szanowanym resorcie, to tam nauczono Cię manier.Zapomniałem, to była komuna.

hodowca0258
IP:159.205.98.182

2019-03-08 19:53:10

Jak masz jaja, to napisz,że edytowałeś.

korek
IP:83.26.198.224

2019-03-08 19:52:37
Mam przypomnieć ,,głupku,
co nie tak dawno wypisywałeś odnośnie Okręgu Opole i jego władz?.

hodowca0258
IP:159.205.98.182

2019-03-08 19:50:35
korek
Nie zmienia to faktu,że donosisz.Masz to we krwi, tak jak pisanie w pewnym temacie.Doznajesz wtedy orgazmu.

korek
IP:83.26.198.224

2019-03-08 19:44:29
I jak tu takiego
człowieka traktować poważnie. Pisze jak ,,byk,, że w dniu 6 marca odbyło się przekazanie dokumentacji a ten tu wyjeżdża z jakimś zebraniem. Jest takie przysłowie ,,Co głupiemu po rozumie ................. ,,. P.s.- Zapomniał co nie tak dawno wypisywał na temat Okręgu Opole i jego władz?. Mam odświeżyć pamięć?.

hodowca0258
IP:159.205.98.182

2019-03-08 19:39:02
Wynika z tego,że ...
W co drugim oddziele w okręgu Częstochowa zebrania sprawozdawcze wyłoniły nowe zarządy w miesiącu marcu.Ja się nie dziwię,jak ma się delegatów, co robią to samo co niektórzy na forum,to podziękowanie było prawidłowe.Jeszcze takich, co donoszą o tym na szczeblu ogólnopolskim i srają w własne gniazdo,jakim jest okręg Częstochowa.

korek
IP:83.26.198.224

2019-03-08 18:04:53
Nie ma się co dziwić,że
nie ma chętnych do pracy w naszym związku,jak póżniej otrzymują takie podziękowanie! kliknij link

Warzecha.
IP:77.252.62.154

2019-02-12 09:15:51
Medalikxxl
Nie wiem co masz na mysli,prezydenta Opola czy prezydenta PZHGP z Opola?

Medalikxxl
IP:89.64.49.131

2019-02-11 19:16:41

Chodzą słuchy że nowy prezydent szykuje się w Opolu

korek
IP:83.26.198.224

2019-02-11 17:53:28
Rudik!
Potwierdzam to,że wraz z ,,hodowcą majowym,, dobrze życzymy Jarusiowi i kibicujemy rozwojowi jego wielkiego talentu. Jak widać jego przyjaciele o nim zapomnieli. Jest takie przysłowie ,,Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie,,.

hodowca_majowy
IP:83.11.34.37

2019-02-11 17:23:59
No i widzisz Warzecha...
trochę więcej optymizmu i wszystko można osiągnąć. Cieszę się, że uwierzyłeś w moje szczere intencje, bo w innym temacie jareko ma co do tego wątpliwości a ja mu przecież razem z Korkiem tak dobrze życzę.

Warzecha.
IP:77.252.62.154

2019-02-11 12:51:49
hodowca_majowy
Napisałeś tak:"Warzecha Przecież w Twoim oddziale (sekcji) wszyscy zawsze zadowoleni, więc w czym problem? Może nie chcą zmian, bo przecież wszystko tak dobrze funkcjonuje, stąd brak nowych chętnych? Nie pomyślałeś Ty o tym?

w pełni się z Tobą zgadzam,dlatego że na sobotnim walnym oddziałowym nikt nie złożył żadnego wniosku do Komisji Uchwał i Wniosków.Wszyscy zadowoleni,zebranie przebiegło sprawnie w miłej i przyjacielskiej atmosferze.Lotów 17,loty 500+ i 700+ rejonami.

bum15
IP:95.51.170.130

2019-01-24 14:09:49
Stanisław,
Najprawdziwsza prawda!

Stanisław
IP:217.99.214.30

2019-01-24 13:57:13

Jak jest w Oddziale kilka Sekcji a jedna z nich ma nienajlepsze położenie w stosunku do linii lotów a pozostałym pasuje i ugrywają swoje, to jak znam życie nie zagłosują za zmianą aby tej Sekcji polepszyć. Większość będzie głosowała pod siebie.

Stanisław
IP:217.99.214.30

2019-01-24 13:44:03
bum 15
Oczywiście nic się nie zmieni na lepsze, skoro Ci sami ludzie będzie jak było a jak będzie zmiana to raczej nie poprawi się dla przeciętnego a tylko dla mistrzów i hurtowników

bum15
IP:95.51.170.130

2019-01-24 12:31:59

Na dole bez zmian - na górze też pewnie będzie bez zmian!

Warzecha.
IP:37.248.167.109

2019-01-24 12:30:51
hodowca.majowy
Też tak może być🤔Dobrze żeś mi o tym przypomniał.

hodowca_majowy
IP:83.8.93.229

2019-01-24 12:13:19
Warzecha
Przecież w Twoim oddziale (sekcji) wszyscy zawsze zadowoleni, więc w czym problem? Może nie chcą zmian, bo przecież wszystko tak dobrze funkcjonuje, stąd brak nowych chętnych? Nie pomyślałeś Ty o tym?

orion
IP:83.11.137.150

2019-01-24 00:26:10

U nas jak na razie, bez zmian.
Została tylko moja sekcja.
W dwóch sekcjach, głosowano bez skreśleń a w jednej kreślono. Zobaczymy jak będzie u nas?

Janssen
IP:194.29.183.197

2019-01-23 22:17:10

Przyjda wybory do zarzadu oddzialu to juz nie bedzie tak latwo i szybko Z tego co slychac w okolicy szykuja sie mniejsze lub wieksze zmiany

Warzecha.
IP:77.252.62.186

2019-01-23 21:36:57
Hod o258
Należymy do różnych sekcji i różnych oddziałów, stąd też inne relacje.

hodowca0258
IP:159.205.117.167

2019-01-23 21:14:31
Warzecha.
Teraz bzdety piszesz.U nas wszyscy wyrazili chęć działać dalej.Wszyscy rączki w górze.Tajne głosowanie, wszyscy za . Jest bez zmian.

Warzecha.
IP:77.252.62.186

2019-01-23 20:57:37

Rok wyborczy, tylko chętnych do pracy społecznej brakuje.Ludzie teraz potrafią myśleć i nawet do zarządu sekcji trzeba nawawiać. Nawet 6 delegatów na walne oddzialowe ciężko było wybrać na 23 członków.

korek
IP:83.26.198.224

2019-01-20 19:25:40
My już jesteśmy po
zebraniu Sekcyjnym /12.01.2018 r./. Jak zwykle, przebiegło ......... ,,łatwo,lekko i przyjemnie,,.

Sulejman
IP:82.160.180.1

2019-01-20 19:21:41


Jak przebiegają wybory w Waszych jednostkach ?
Jakie występują problemy , jak wygląda przestrzeganie przepisów Związkowych ?
Czy widzicie różnice w wyborach 2015 w stosunku do 2019r – na plus , czy minus ?
itd. itd

Sulejman
IP:82.160.180.1

2019-01-20 19:18:10
2019 jest rokiem wyborczym w Związku , a tu cisza ?

Mamy okres zebrań , wybieramy nowe władze
Zebrania sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich ogniwach Związku odbywają się w następujących okresach:
- w miesiącu styczniu – Sekcje;
- w miesiącu lutym – Oddziały;
- w miesiącu marcu – Okręgi;
- w miesiącu kwietniu – Krajowy Walny Zjazd Delegatów.


Dodaj swoją odpowiedź

[Powrót]

REJESTRACJA| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl