LOGIN: HASLO:

Targi EXPOGobie i Wystawa Ogólnopolska tradycyjnie w Sosnowcu!

12. Midzynarodowe Targi Gobi Pocztowych EXPOGobie
69. Ogólnopolska Wystawa Gobi Pocztowych

Midzynarodowe Targi Gobi Pocztowych to najwiksze, ogólnopolskie wito wszystkich hodowców gobi pocztowych. Tradycyjnie ju trzydniowe spotkanie odbdzie si od 10 do 12 stycznia 2020 roku. Wydarzenie organizowane jest wspólnie z 69. Ogólnopolsk Wystaw Gobi Pocztowych, przygotowan przez Partnera Targów - Polski Zwizek Hodowców Gobi Pocztowych. Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia
w Sosnowcu stanie si miejscem spotka hodowców, których czy wielopokoleniowa pasja. To wanie tutaj mog pozna i zakupi najwyej jakoci produkty i usugi.  Nie zabraknie najpikniejszych i najszybszych okazów gobi pocztowych - nie tylko z Polski, ale take z caej Europy.

Najwaniejsze wydarzenie, podsumowujce sezon lotowy w Polsce, 69. Ogólnopolska Wystawa Gobi Pocztowych, ma miejsce wanie w Sosnowcu. Hodowla gobi to wielkie emocje, towarzyszce sportowej rywalizacji. Sporód najlepszych gobi sdziowie ponownie wybior krajow czoówk najszybszych i najpikniejszych ptaków – reprezentacj na Europejsk Wystaw Gobi Pocztowych w Brnie. W sobot, 11 stycznia, uhonorowani zostan natomiast Mistrzowie Polski GMP i w Kategoriach, a take laureaci Mistrzostwa Polski „DERBY”. Wydarzenie kadego roku wyczekiwane jest przez kilkanacie tysicy mioników lotów z caymi rodzinami. Nagrody zostan wrczone take za Lot Narodowy z Brukseli oraz hodowcom biorcym udzia w konkursie Redakcji HGP.  

EXPOGobie to wspaniaa okazja do spotka i podzielenia si wiedz i dowiadczeniami z innymi posiadaczami tych niezwykych ptaków. Podczas targów zaprosimy hodowców na spotkanie „Jak osign sukces w hodowli gobi pocztowych? Tajemnice wybitnych hodowców z Team’u Centrum Zdrowia Gobi” – spotkanie z m.in. Maciejem Wudzikiem, Marianem Wieczorkiem, Tomaszem Nawrotem, Rafaem Pasoniem  i innymi. W czasie spotkania moliwe bd konsultacje specjalistyczne z lek. wet. Mariuszem Krawczyskim z Centrum Zdrowia Gobi w zakresie zdrowotnoci gobi. Kolejnym punktem programu bdzie prezentacja nowoczesnych rozwiza informatycznych, które usprawniaj prace zwizane z obliczaniem wyników lotowych gobi pocztowych, zorganizowana przez pana Stanisawa Górskiego, redaktora naczelnego czasopisma "Poradnik Hodowcy".

Dziki szerokiej ofercie wystawców, zwiedzajcy EXPOGobie bd mogli zaopatrzy si we wszystko
co potrzebne w hodowli – od gobnika i jego wyposaenia, przez odywki, leki, odpowiedni karm oraz rodki czystoci. Nie zabraknie niezbdnych podczas sezonu lotowego systemów zegarowych oraz transportowych
do przewozu gobi pocztowych. O odpowiedni poziom wiedzy hodowców zadbaj przedstawiciele portali
i czasopism, a pomoc i fachow rad bd suyli lekarze weterynarii oraz specjalici zajmujcy si opiek nad gobiami. Targow ofert uzupeni puchary i trofea. Jednak najwaniejsz i najwiksz oraz najbardziej wyczekiwan grup wystawców bd stanowi hodowcy gobi pocztowych z Polski, Belgii, Chin, Czech, Holandii, Niemiec i Woch.

EXPOGobie to najchtniej odwiedzane wydarzenie sporód organizowanych w sosnowieckim Centrum Targowo-Konferencyjnym. To take jedno z najwikszych wydarze pod wzgldem iloci wystawców – co roku w targach gobi pocztowych uczestniczy okoo 200 firm i hodowców. Nie bez powodu targi te maj rang wydarzenia midzynarodowego – sporód wystawców niemal 35% przyjeda z zagranicy. Dziki powyszym wskanikom, a take wysoce satysfakcjonujcym wynikom deklarowanym przez wystawców, EXPOGobie stay si najwaniejszym wydarzeniem dla mioników gobi pocztowych w Polsce i Europie rodkowo-Wschodniej.

Targi odbd si:
10 stycznia 2020 roku (pitek) - 12:00 - 18:00
11 stycznia 2020 roku (sobota) - 7:00 - 18:00
12 stycznia 2020 roku (niedziela) - 8:00 - 12:00

Bilet wstpu:
20 PLN brutto - bilet normalny
Bezpatny wstp:
- kobiety
- dzieci do lat 14

Wicej informacji na stronie: www.expogolebie.pl  


Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


REJESTRACJA| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl