LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej
Dodaj swoją odpowiedź

Autor Tresc postu     SORTUJ: Malejąco ↓ - Rosnąco ↑
Marek Trzaska
IP:5.173.88.66

2018-11-20 21:17:43

...i z tym wpisem kolego Sulejman moge sie zgodzić.... tez mam na ten temat swoj pomysl...tez nie cieszy mnie ze sporo hodowcow przerywa loty( nie wyrabia)...ale protokoly ? Np GKR chyba sa dostepne..wyniki finansowe przychodza na OKregi...

Sulejman
IP:82.160.180.1

2018-11-20 20:36:59
Marek Trzaska
TAK
Jeżeli Ty myślisz , że 95% nie jest zainteresowana całą papierologią , to tym bardziej pytam ,w czym leży problem by tą papierologię ujawniać.
Popatrz na temat ogłoszonych wyników MP 2018r , jakie jest tam zainteresowanie i dyskusja edukacyjna. Ja wiem , że członkami nie edukowanymi lepiej rządzić i manipulować .
Popatrz ilu z tych ogólnie zrzeszonych hodowców płaci za cały program lotowy , a praktyce loty kończy tylko 30-40 %. Czyja to jest wina tych 60% pozostałych , czy inna ?
Spójrz na niespójność przepisów w wyłanianiu mistrzów – MP odpada , region , okręg ,oddział nagrody bierze. Lub odwrotnie w regionie odpada , a MP ma wyniki uznane itd. itd.
Masz rację , że PZHGP powinna zrzeszać hodowców(taki jest jej cel statutowy) i kręcić się wokół nich, ale działaniami swoimi winna to czynić przepisowo i sprawiedliwie wobec wszystkich.

Marek Trzaska
IP:94.254.144.78

2018-11-20 17:12:22

Sulejman... mam pytanie osobiste... należysz do PZHGP?Tak/Nie ..prosta odpowiedź ...mysle ze 95%+ nie jest zainteresowana cala papierologià; chcemy sobie po prostu latać, chcemy cieszyć się tym hobby. Sà powołane komisje np Lotowe, rewizyjne ktore przedstawiaja protokół, natomiast czesci skladowe tego protokolu sa w teczce.... PZHGP powinna zrzeszać hodowcòw i kręcić sie wokół nich, a nie wokół grupy “niespełnione marzenia”

Sulejman
IP:82.160.180.1

2018-11-17 07:11:46
Weryfikacje cd

Regulamin organizacyjny Rozdział III § 5 :
„Regiony jako jednostki pomocnicze Zarządu Głównego powołane są celem sprawniejszej organizacji lotów oraz rozliczenia współzawodnictw w zakresie regionalnym i centralnym. . . . . . . .. Regiony mogą organizować własne współzawodnictwo lotowe . . . . . . .”

Mamy 7 Regionów ,w których regulaminy lotowe zawierają podstawowe współzawodnictwo opracowane na podstawie regulaminów ZG (GMP, Intermistrzostwo, Kategorie, Mistrzostwo Młodych) - rzecz zrozumiana (są jednostkami pomocniczymi ZG).

Weryfikacje współzawodnictw we wszystkich regionach odbywają się przeważnie z końcem września( gołębi starych). Danych o weryfikacji w regionach współzawodnictwa młodych gołębi brak , przeprowadzać ją mają ponoć tylko Okręgi , a do regionów przekazują wyniki(z dokumentacją).

Tak jak napisał nam Kol. orion ,protokóły z weryfikacji regionów są przesyłane do ZG. W związku z tym zastanawia mnie dlaczego w protokóle na najwyższym szczeblu ZG nigdzie nie widziałem zapisu odnoszącego się do analizy i oceny tych protokołów weryfikacyjnych z regionów ,jest ich przecież tylko 7?

Sprawa następna , na dzień dzisiejszy we wszystkich jednostkach organizacyjnych i pomocniczych jest po weryfikacjach , w dużej części są podane wyniki współzawodnictw za sezon 2018r , wyznaczono już terminy spotkań wręczania nagród , a nigdzie nie widać oficjalnie zamieszczonych protokółów po-weryfikacyjnych .
Czy jest ktoś w stanie podać tu na Forum , gdzie z 40 Okręgów , ponad 400 Oddziałów, 7 Regionów i GKR są ujawnione owe protokóły ?
Jest nas wszystkich blisko 43000 członków. W weryfikacjach uczestniczy i posiada dostęp w pierwszej kolejności około 8% członków(przeważnie władza wszystkich szczebli), a co zresztą 92 % członków?
Kiedy i gdzie mają się z owymi protokółami zapoznać, przeważnie nigdzie i nigdy.
Czy na tym polega demokracja i społeczny system kontroli przez pozostałych członków sposobów przeprowadzanych weryfikacji i wyłaniania mistrzów danego sezonu(od dołu po wierchuszkę) ?
Przecież ci członkowie łożą w skali kraju potężne pieniądze(szacuję -około 20 milionów) na realizację planowanych lotów i systemu nagradzania ,są też współtwórcami osiąganych wyników.
Czyżby nie byli godni wglądu do tych protokołów ?

Kol. orion w swoim wpisie dnia 2018-10-28 22:20:12 pisze tak : „Od dwóch kadencji biorę czynny udział w weryfikacji wyników na szczeblu Regionu II. Protokół sporządza okręg wiodący i trafia on do ZG z wynikami. … Protokoły GKW od wielu lat są mi dostępne. Przy okazji wystawy okręgowej, jak gołębie są przyjmowane na wystawę, zawsze mamy posiedzenie Zarządu Okręgu gdzie omawiamy szczegółowo protokół GKW, który trafia do nas pocztą, żeby nie popełniać błędów tych, którym odrzucono wyniki.”

Jak widać , potwierdza się to co pisałem powyżej – zarząd ma dostęp i analizuje , wzmianki jednak o sposobie poinformowania członków Okręgu brakuje. Dl

Pp026
IP:83.26.245.56

2018-11-11 12:15:31

Najpierw pytasz a jak odpowiem to .. piszesz to co piszesz.

wzkapsa
IP:83.30.169.76

2018-11-03 17:56:50
Drogi PPo26
NTD!

Pp026
IP:83.26.245.56

2018-11-03 14:24:55
Wzkapsa
Oczywiście Sulejman może mieć wątpliwości i pytanie dlaczego.

Odpowiedź jest prosta bo tak stanowi zatwierdzony regulamin.
Dyskutować o regulaminie można ale nie w aspekcie jego stosowania w przeszłości.
Ale cóż
Najwięcej do dyskusji nad treścią regulaminu najczęściej mają ci co tak naprawdę nigdy nie byli szczegółowo weryfikowani.
Im zawsze coś nie pasuje.

wzkapsa
IP:83.30.9.122

2018-11-01 09:24:24
To teraz, Sulemanku
tylko czekać, co na ten Twój wpis, odpowiedzą: PP026, Orion i kilku innych, którzy uważają, że KAWALEROSTWO to złoty okres PZHGP!

Sulejman
IP:82.160.180.1

2018-11-01 06:07:51
WERYFIKACJE
Regulamin L-Z :Rozdział XIII
1. Podstawą do zgłaszania wyników do współzawodnictwa ponad Oddziałowego oraz wystaw wszystkich szczebli są listy konkursowe opracowane na podstawie niniejszego regulaminu.
WG TEGO PUNKTU MOŻNA ODNIEŚĆ WRAŻENIE , ŻE DO WSPOŁZAWODNICTWA TYPOWO ODDZIAŁOWEGO REGULAMIN L-Z NIE OBOWIĄZUJE ???

2. Przed zgłoszeniem wyników Zarząd Oddziału ma obowiązek zweryfikowania list konkursowych pod względem zgodności z niniejszym regulaminem.
CZY WG TEGO PUNKTU LISTY ZAMIESZCZANE PO KAŻDYM LOCIE MOGĄ BYĆ NIEZGODNE Z REGULAMINEM L-Z ???

4. Jednostki terenowe PZHGP zobowiązane są do rzetelnej weryfikacji uzyskanych wyników lotowych w organizowanym współzawodnictwie, w tym celu powołują Komisje Weryfikacyjne.
5. Skład komisji weryfikacyjnej w jednostkach terenowych ustala Zarząd danej jednostki i jednocześnie ją zwołuje. Komisji weryfikacyjnej przewodniczy Prezes Zarządu danej jednostki.
6. Z przeprowadzonej weryfikacji Komisja weryfikacyjna sporządza protokół, na którym się podpisuje. Wyniki odrzucone winny posiadać uzasadnienie, którego punktu Regulaminu Lotowo – Zegarowego dokumentacja lotowa nie spełnia.

7. Pisemny wynik weryfikacji musi być podany do wiadomości kontrolowanej jednostki najpóźniej do 10 dni po zakończeniu weryfikacji w miejscu określonym w Regulaminie współzawodnictwa lotowego danej jednostki.
PYTANIE , PROSZĘ O PODANIE GDZIE W REGULAMINACH LOTOWYCH GMP , KATEGORIE , INTERMISTRZOSTWO, MŁODYCH , CZY REGULAMINACH REGIONÓW , OKRĘGÓW , ODDZIAŁOW JEST OKREŚLONE TO MIEJSCE PODANIA WERYFIKACJI DO WIADOMOŚCI???
PROSZĘ WSKAŻCIE MI TE MIEJSCA.

SPRAWA NASTĘPNA , GDZIE W TYM WSZYSTKIM JEST ZWYKŁY HODOWCA I SPOŁECZNA KONTROLA TYCH WERYFIKACJI ???
SPRAWA KOLEJNA , PKT. 7 POPRZEDNIO BRZMIAŁ : „ Pisemny wynik weryfikacji musi być podany do wiadomości najpóźniej następnego dnia po zakończeniu weryfikacji w miejscu określonym w Regulaminie współzawodnictwa lotowego danej jednostki.”
DLACZEGO PRZEZ TYLE LAT TEN ZAPIS BYŁ DOBRY , A ZMIENIONO GO(JAK SIĘ NIE MYLĘ XI.2015R) Z 1 DNIA DO 10 DNI ?
KOMU I CZEMU TO WYDŁUŻENIE DO TYLU DNI MIAŁO I MA SŁUŻYĆ ???

Sulejman
IP:82.160.180.1

2018-11-01 06:05:00
PLANOWANIE LOTÓW
Regulamin L-Z : Rozdział I
1. Loty gołębi pocztowych dla członków zrzeszonych w PZHGP planują i organizują:
a. Zarząd Główny  - loty ogólnopolskie, 
b. Zarządy Okręgów - loty okręgowe,
c. Zarządy Rejonów Lotowych - loty rejonowe,
d. Zarządy Oddziałów - loty oddziałowe,

5. W celu właściwej koordynacji planowania lotów ustala się:
a. Zarząd Główny w terminie do 30 listopada każdego roku przedstawi zarządom okręgów planowane loty ogólnopolskie.
b. Zarządy Okręgów w terminie do 15 grudnia każdego roku przedstawią zarządom oddziałów i rejonom lotowym planowane loty okręgowe,
c. Zarządy Rejonów Lotowych i Oddziały w terminie do 31 grudnia każdego roku ustalą kompletny, plan lotów na następny rok,

6. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIŻSZYCH SZCZEBI ZOBOWIĄZANE SĄ BRAĆ UDZIAŁ W LOTACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI NADRZĘDNE
cdn.

Hodowca74
IP:188.146.101.67

2018-10-31 20:21:21
Ja też się zgadzam z tym, co napisali Flower i Sulejman
I poparzcie, piszą z tak odległego od nas krańca Kraju, a jednak są tam prawi ludzie, którzy poprawnie myślą, a my tu o rzut beretem mamy takich "asów", którym wszyscy płacimy za ........ no za co???

Sulejman
IP:82.160.180.1

2018-10-31 18:43:44
Warzecha
Nie jesteś wyjątkiem w tym NIEZROZUMIENIU. Popatrz co piszą Koledzy wlasota , czy flower101, dobrze napisał nismo.
W większości zatraciliśmy godność członka Związku(Stowarzyszenia) , a staliśmy się biernymi i posłusznymi niewolnikami epoki tzw. KAWALEROWSZCZYZNY
DL

nismo
IP:188.147.105.66

2018-10-31 18:16:00

Moim zdaniem równo znaczne z odrzuconymi wynikami za rażące naruszenie regulaminu w przedstawieniu dokumętacji przez oddziały i okregi powinno być kierowane do ukarania winnych to skończyło by się podrabianie potwierdzenia wypuszczenia itd. Bo na to zwykły hodowca nie ma wpływu a podrzuca się takie coś by udupić kolegów i śmieje się puźniej z nich i czuje się bezkarnie

Warzecha.
IP:37.248.163.197

2018-10-31 16:41:41

A dla mnie niezrozumiałe jest to że ktoś jest mistrzem okręgu w danej kategorii a w regionie wynik odrzucony. Powinno być tak, albo wszędzie odrzucony albo wszędzie uznany.

sylwek59
IP:5.173.201.46

2018-10-31 14:41:04
kapsik
Bardziej konkretnie jak w moim przedostatnim wpisie chyba się nie da...

wzkapsa
IP:83.30.67.210

2018-10-31 13:46:12
Hm, drogi Sylwusiu59
Zadaj konkretne pytanie, zobaczymy, co Ci odpowiem!

wlasota
IP:79.187.9.253

2018-10-31 12:45:00
Pozostaje jeszcze jedna kwestia.
Mianowicie dysonans pomiędzy tym, co się pisze w protokołach, a co członkowie GK Lotowej wynoszą pocztą pantoflową z posiedzeń weryfikacyjnych. Myślicie, że cuda jakie w 2015 roku działy się w Pszczynie i w Głogowie to mi się przyśniły?

sylwek59
IP:5.173.201.46

2018-10-31 12:18:01
kapsik
Wiedziałem, że nie stać cie na konkretną odpowiedź!!! Z flowerem i Sulejmanem jak najbardziej się zgadzam, jednak ty pleciesz trzy po trzy...

wzkapsa
IP:83.30.67.210

2018-10-31 10:14:42
Hm, drogi Sylwusiu59
Poczytaj, co tu piszą Flower101 i Sulejman na ten temat! Ja się nimi całkowicie zgadzam! Od siebie bym mógł jeszcze coś niecoś pododawać, ale poco? No i ucz się, od takich ludzi!

flower101
IP:83.29.4.18

2018-10-31 06:59:41

Odnośnie tych protokołów GKL , które zamieścił Sulejman to widać , że tych błędów , nieprawidłowości trochę jest - a trzeba pamiętać , że to jest już ostatni szczebel weryfikacji . Z czego one wynikają ? Osobiście mam wątpliwości , czy znalazłaby się choć jedna osoba w naszym związku , która tak od "A" do "Z" zna te wszystkie zapisy np takiego Regulaminu L-Z . Tyle już tego jest , coraz bardziej to wszystko zagmatwane , niedoprecyzowane , co rusz jakieś zmiany i w konsekwencji coraz trudniejsze do ogarnięcia . Oczywiście, oprócz zwykłych błędów ludzkich jak również wynikających z tego regulaminowego "miszmasza" te protokoły pokazują rzeczy bardziej zastanawiające . Dla mnie takie protokoły komisji weryfikacyjnych - zwłaszcza kiedy obowiązują różnego rodzaju mistrzostwa korespondencyjne - powinny być ogólnodostępne na stronach związkowych - oszczędziłoby to niepotrzebnych spekulacji , sensacji podejrzeń itd często krążących w "drugim obiegu " , a czerpanych z różnych nieoficjalnych źródeł . Wszystko powinno być przejrzyste z konkretnymi uzasadnieniami i opisami do odrzuconych wyników . I to nie chodzi tylko o te - powiedzmy - mocno podejrzane przypadki , ale również , a może przede wszystkim o te , gdzie wyniki zostały odrzucone z powodu zaniedbań , błędów , niedopatrzeń itp nie samego hodowcy , a bezpośrednio czy pośrednio przez innych ...

sylwek59
IP:5.173.160.105

2018-10-31 06:56:31
kapsik
Pp026 zadał konkretne pytanie. Zachowaj się jak gentelmen i chodź raz konkretnie odpowiedz. Sam bym poczytał o tych wielu furtkach, o których piszesz! Wtedy wszyscy się dowiemy, gdzie one są, a może i ZG wtedy wprowadzi poprawki do Regulaminu! Tylko kapsik konkretnie. Kawa na ławę! Bez domysłów i insynuacji. Jak chłop krowie na granicy!

wzkapsa
IP:83.30.67.210

2018-10-31 06:22:00
Gdzie "furtka" pytasz się
Gdzie tylko spojrzysz, drogi PP26. Furtka na furtce jedzie i furtką pogania!

Pp026
IP:83.26.254.241

2018-10-30 20:19:18
Wzkapsa
Napiszcie gdzie ta furtka jest i jak z niej skorzystać.
Albo od razu jak Wam ta furtka pomogła w osiągnięciu wyniku.

wzkapsa
IP:83.30.189.68

2018-10-30 04:32:42
Napisałeś Drogi Orionie:
"Drugi przypadek, to korzystanie z dwóch list z tego samego lotu, chodzi o maraton. Ot i wszystko. A wyniki odrzuciła GKW. "_____ Hm, to już jest coś. Ale ten wpis sugeruje, że z naszym Regulaminem L/Z jest "furtka"! (wręcz całe "wrota") zachęcające do kombinacji.

wzkapsa
IP:83.30.189.68

2018-10-30 04:25:00
Drogi Orioie
Czytam, czytam i dalej nic nie wiem! Nie zapominaj o tym Orionku, że nasze środowisko (hodowców) jest środowiskiem plotkarskim (w skali niesłychanej) i takie tłumaczenie (przez Ciebie) nic nie wyjaśniło, tylko spotęgowało wątpliwości.

Mario-
IP:89.68.142.46

2018-10-30 00:08:18
H74
No dobrze...a wiec dlaczego nie warto jechać do tych hodowców po młode?Jest tam wiele uznanych nazwisk,potwierdzających swoje imponujące wyniki w kolejnych latach...

Hodowca74
IP:188.146.163.228

2018-10-29 23:52:04
M
Napisałem, że hodowcy mogą się dowiedzieć, a nie że ja nie chcę kupować. Jeśli chodzi o zainteresowanych, to pewnie zawsze się znajdą. :)

Mario-
IP:89.68.142.46

2018-10-29 23:43:29
H74
A co z tego protokołu się takiego dowiedziałeś,ze nie chcesz kupować młodych od tych hodowców,jeżeli są wogole zainteresowani sprzedażą???

Hodowca74
IP:188.146.163.228

2018-10-29 23:40:27

XXX

korek
IP:83.22.254.34

2018-10-29 23:31:03
XXX
XXX.

Hodowca74
IP:188.146.163.228

2018-10-29 23:24:34
XXXX
OK. XXX

korek
IP:83.22.254.34

2018-10-29 23:10:50
XXX
XXXX.

Hodowca74
IP:188.146.163.228

2018-10-29 23:03:17
XXX
XXX

korek
IP:83.22.254.34

2018-10-29 22:52:12
Franuś!
Ty nie jesteś dziś czasem po ,,zakończeniu sezonu,,?.

Hodowca74
IP:188.146.163.228

2018-10-29 22:48:35
Rzeczywiście!
Ten "KOMUNIKAT" we wszystkich dziesięciu punktach, przypomina raczej: ogłoszenie/obwieszczenie/powiadomienie i tym podobne określenie, ale daleko mu do WERYFIKACJI. :-( To już szybciej można nazwać weryfikacją PROTOKÓŁ GKL z 2015 roku, bo przynajmniej hodowcy mogą się z niego dowiedzieć, do kogo nie warto pojechać po młode. :(

orion
IP:83.11.165.101

2018-10-29 18:58:21
wzkapsa
Nie szukaj sensacji, gdzie jej nie ma.
Jeden przypadek z powodu potwierdzającego Niemca. Pomylił się i pokreślił godzinę odlotu, w efekcie co innego wskazywały cyfry a co innego słowa. Mimo, że były tam nasze oddziały i gołębie startowały co 15 minut.
Drugi przypadek, to korzystanie z dwóch list z tego samego lotu, chodzi o maraton.
Ot i wszystko.
A wyniki odrzuciła GKW.

wzkapsa
IP:83.30.27.170

2018-10-29 06:18:17
To mówisz Orionku,
" że dwa lata z rzędu mieliście odrzucane pojedyncze wyniki? Hm, bardzo,interesujące! Jakbyś jeszcze napisał "za co i kto Wam je odrzucił?"!

wzkapsa
IP:83.30.27.170

2018-10-29 06:11:45
Czytaj Drogi Orionku i
ucz się, co tu Sulemanek i WLasota piszą! Z tego co widzę, to Pan prezydent (Jan Kawaler) działając przez całe dekady, zbudował nam organizację, w której tylko On wie, "co je grane"!

orion
IP:83.11.229.66

2018-10-28 22:24:10

Dodam, że dwa lata z rzędu mieliśmy odrzucony pojedynczy wynik.

orion
IP:83.11.229.66

2018-10-28 22:20:12
Władek i Sulejman
Od dwóch kadencji biorę czynny udział w weryfikacji wyników na szczeblu Regionu II.
Protokół sporządza okręg wiodący i trafia on do ZG z wynikami. Przynajmniej tak było jak my prowadziliśmy weryfikację.

Protokoły GKW od wielu lat są mi dostępne.
Przy okazji wystawy okręgowej, jak gołębie są przyjmowane na wystawę, zawsze mamy posiedzenie Zarządu Okręgu gdzie omawiamy szczegółowo protokół GKW, który trafia do nas pocztą, żeby nie popełniać błędów tych, którym odrzucono wyniki.
Ustalamy jeszcze loty okręgowe a ściślej, maratony.

Jednak do tych protokołów miałem też inny dostęp. Czy na stronie ZG, czy w "Hodowcy", szukał nie będę. Na stronie ZG tak pobieżnie sprawdzałem, ale nie znalazłem.
W każdym bądź razie, dla chcącego nic trudnego.

Sulejman
IP:82.160.180.1

2018-10-28 16:14:36
Wlasota
Dobrze napisane , kol. Marian widocznie nigdy weryfikacji nie widział i dlatego pomylił ją z komunikatem.

Pytasz - „ Kto widział kiedykolwiek jakiś protokół GKL?”
Podejrzewam , że widzieli go nieliczni.

Zdobyłem kilka takich protokółów i dla pokazania tym co nie widzieli ich nigdy zamieszczę tu dwa , jeden z 2008r i drugi z 2015r tylko po to by znawcy mogli porównać jak się zmieniła weryfikacja w ciągu 7 lat.
Rok 2008 -- kliknij link
Rok 2015 -- kliknij link

wlasota
IP:79.187.9.253

2018-10-28 13:37:17
Marian
Czy Ty naprawdę masz nas za idiotów? "Stwierdzone nieprawidłowości w nadesłanej przez Okręgi dokumentacji lotowej, zawarte zostały w protokole Głównej Komisji Weryfikacyjnej, kserokopię tego protokołu przesyłaliśmy 13.11.2017r."
Przesłaliśmy komu? Może na adres mleczarni w Pawłowicach Ślaskich? Kto widział kiedykolwiek jakiś protokół GKL?

nismo
IP:185.46.169.82

2018-10-28 12:53:57

Drogi kapsa przeczytaj temat jaki założył sulejman i powiedz co ma to wspólnego z tym że Ty zdobywasz jeden konkurs?

orion
IP:83.11.229.66

2018-10-28 12:44:01
Drogi Zdzisławie nie pisz głupot
Tu masz informację o weryfikacji.
Tak więc na szczeblu ZG pod tym względem jest ok.kliknij link

wzkapsa
IP:83.30.15.19

2018-10-28 03:42:45
Ty Orionie zobacz, ile
śląskich oddziałów ma przynajmniej jednego przedstawicie w Inter? A jak ma, to zobacz, ile taki przedstawiciel hoduje gołębi (oficjalnie i nie oficjalnie!)

wzkapsa
IP:83.30.15.19

2018-10-28 03:24:29
To mówisz Drogi Orionie
że Inter i Coca cola to jest to? Ale, jak widzisz, ja często zdobywam tylko jeden konkurs,a mimo to jestem na 92-tym miejscu (na blisko 170 członków) Inter, mój drogi, jak dobrze wiesz, to zależy w jakim oddziale się lotuje! Jak się zdobywa po jednym konkursie (jak Kapsa) to co tu szukać! Przypominam, że Kapsa ma do lotu 20 gołębi, a Interze można mieć na spisie nawet 50.

wzkapsa
IP:83.30.15.19

2018-10-28 03:12:23
Na Twoim miejscu, Orionie
najpierw bym się przypatrzył Twojemu oddziałowi i porównał go np z takim oddziałem Kapsy. Kapsa tu pokazuje każdy lot swojego oddziału, choć często nie zdobywa ani jednego konkursu! Ale, jak widzisz, Kapsowi się oddział nie rozwala, tak jak się dzieje w wielu polskich oddziałach (min w Twoim)!

wzkapsa
IP:83.30.15.19

2018-10-28 03:02:52
Drogi Orionie, nie pisz
głupot. Ryba psuje się od głowy! Już starożytni to spostrzegli! Dużo prawdy jest w tym, co pisze tu Warzecha. A to co Ty (Drogi Oronie) tu piszesz, to jest (delikatnie mówiąc) "mijanie się z prawdą!

orion
IP:83.11.229.66

2018-10-28 02:02:15

Dobrze, że chociaż w tym temacie nie można niczego zarzucić ZG i GKW, bo Oni publikują swoje protokoły.

orion
IP:83.11.229.66

2018-10-28 02:00:01
Zdzisławie
A kto Ci broni hodować 30 gołębi?
Możesz ich mieć nawet 20, tego też Ci nikt nie zabroni.
Możesz nawet nie wkładać na wszystkie loty. Do inter mistrzostwa potrzeba 3 loty z 300+, 2 loty z 500+ i 1 lot z 700+.
Żeby Ci otworzyć oczka, jak to sam często piszesz, sprawdź co osiągnąłeś w tym sezonie.
Ze względu na to, że Ty chcesz typować 6 gołębi a nie 5, czyli ten szósty typowany u Ciebie a nietypowany w inter mistrzostwie, mógłby teoretycznie nawet wygrać lot, tak jak teoretycznie miałeś wygrać odwołany maraton.
Zalicz sobie z każdego lotu do inter mistrzostwa pierwszego gołębia z coeficientem 0,2 a potrzebne 2 pozostałe zgodne z Twoim osiągnięciem w danym locie.
Zobaczymy jaki osiągnąłeś wynik.
Tylko się nie wykręcaj.

Warzecha.
IP:77.252.62.148

2018-10-27 22:09:14
wzkapsa
Pytasz; Dlaczego w Polsce nie mamy mieć "coś podobnego"?Czyli 30/6/3.------------------------------------------Nikt na takie coś nie pójdzie,bo ograniczenie na spisach to;mniej kupionej karmy,mniej kupionych tipesów,mniej kupionych obraczek,mniej kupionych koszy transportowych itd.Gdyby każdy trzymał 30 sztuk na spisie to przy jednej bombce w wielu oddziałach byłby koniec sezonu.

wzkapsa
IP:83.30.15.19

2018-10-27 18:01:27
Czy to takie dziwne,
że na "stare lata" chcę sobie hodować 30 gołębi i lotować systemem 30/6/3? Oraz być sklasyfikowanym w całej Polsce? Niemcy taki system mają (nie mówię o systemie 30/6/3 ale podobnym) Dlaczego w Polsce nie mamy mieć "coś podobnego"?

wzkapsa
IP:83.30.15.19

2018-10-27 10:44:08
Czy to takie dziwne, że
chcę wiedzieć, kto mnie "robi w konia"? Czy kol. Wiesław Mielczarek (co wg mnie, jest mocno wątpliwe) czy Ci, co Mielczarkowi wyniki odrzucili!

wzkapsa
IP:83.30.15.19

2018-10-27 10:27:22
Drogi Nismo, widzę że Ty
tu jesteś od tego, żeby każdą sprawę "zagmatwać do stopnia niesłychanego"! A ja WZKapsa, chciałby wiedzieć, dlaczego kol. Mielczarek Wiesław odrzucono wyniki? Jak widzę, to ten mistrz także z Pyrzyc super pobił (i to roku 2017, jak i 2018)

nismo
IP:188.146.65.189

2018-10-26 23:51:04

Drogi kapsa gdzie ty widzisz kłamstwo?? Każesz Oli zamknąć jadaczke a ma 200% racji w tym temacie za odrzuconymi wynikami Mielczarków stoją inne osoby z najwyższych władz oddziału ba nawet okręgu bo materiał jaki został wysłany przeszedł przez ich ręce i dobrze wiedzieli że są zajebiste braki w dokumętacji. Drogi kapsa piszemy w temacie tego wątku niezbywaj go tym że twój system 30/6/3 Jest lekarstwem na braki w dokumętacji po locie bo co ma piernik do wiatraka?

wzkapsa
IP:83.30.76.134

2018-10-26 21:52:28
Nismo, czy Ty musisz tak
kłamać? Wstydź się!

nismo
IP:188.146.65.189

2018-10-26 20:28:51

Drogi kapsa napisałeś w pierwszym swoim poście w tym temacie

wzkapsa
IP:83.30.76.134

2018-10-26 20:25:07
Kto to ma robić?
Ano, Pan prezydent!

wzkapsa
IP:83.30.76.134

2018-10-26 20:16:52
Nie Drogi Nismo, nic takiego nie napisałem!
Pomyśl, dlaczego ja i Stanisław rozumiemy się (tej sprawie) "bez nikaki"? Ponieważ uprawiamy ten sport i chcemy w nim znaleźć wszystko to co nas łączy, a eliminować wszystko to co nas dzieli! Co mnie, np łączy z "Drogim Nismą'? Ano GOŁĘBIE! Co mnie z nim dzieli? Ilość, jaką hodujemy! Jak to pogodzić? Tego się nie da! Więc trzeba zrobić tak, jak nam Stanisław radzi. Uchwalić dwa systemy, obowiązują w całym kraju. Tj system dla "nadzianych" (GMP) i system dla "Boroków" (30/6/3) itd. Szukać "co nas łączy" i eliminować wszystko, co nas dzieli!

nismo
IP:188.146.65.189

2018-10-26 18:49:41

Drogi kapsa napisałeś że tylko twój system 30/6/3 dzięki temu od razu są wyniki i nie ma szwindlu Tak???

a ja się pytam wiedziałeś np. Moje protokoły sekcyjne? Są Ok? Widziałeś np. Moje potwierrdzenie wypuszczenia?? Jest ok czy np. Ksero? Zgadza się godzina wypuszczenia na liście z tą na potwierdzeniu ? Sprawdzałeś to? Sprawdzałaś czas drukowania po koszowaniu? Ile było? itd.itd. więc NTD. Jak nie masz pojęcia o czym inni piszą!

Stanisław
IP:217.99.210.5

2018-10-26 18:42:52
Wzkapsa
Szanowny Zdzisławie muszę Cię oświecić, moi synowie niestety nie mają żadnych zainteresowań w kierunku hodowli gołębi jak i naszych przepisów. Ponadto mieszkamy w innych województwach i kontakty osobiste nie są zbyt częste nad czym ubolewam. Są bezpartyjni i nie angażują się politycznie do czego i mnie namawiają. Działają na niwie społecznej szczególnie w tematach historyczno-naukowych i patriotycznych. Mają poważne osiągnięcia na tym polu. Pozdr.

Aron1
IP:91.231.24.52

2018-10-26 18:39:23
WZkapsa
Nauczyłem się nie komentować twoich wpisów,tym razem również tak będzie.Muszę jednak przyznać,że ten "syn Stanisław" to ci się udał :)

roma47
IP:31.0.46.152

2018-10-26 18:24:29

Kapsik a nie przyszło ci do głowy że jesteś popychadlem w czyichś rękach,bo te ręce nie mają odwagi ani honoru żeby samemu występować,tylko posługują się starszym dziadziusiem

wzkapsa
IP:83.30.76.134

2018-10-26 14:10:09
Kto "siedzi w temacie"?
Oczywiście Stanisław! Jak się ma takich synów, jak On, to trochę inaczej, na niektóre sprawy się patrzy! Nawet na te, których nie może pojąć Pan prezydent i cały Zarząd Główny!

wzkapsa
IP:83.30.76.134

2018-10-26 12:22:14
Drogi Aronie1 i Ty Sylwusiu59, wybaczcie,
ale "nie siedzicie w temacie"!

Aron1
IP:91.231.24.52

2018-10-26 11:27:18
sylwek59
U mnie jest podobnie,ale niektórzy muszą mieć namacalny dowód,że za zmianą zasad nie koniecznie idzie jakość własnej hodowli... DL

sylwek59
IP:5.173.160.123

2018-10-26 11:20:17
Aron
Dla mnie to praktycznie niewielka różnica. Z reguły i tak te 5/3 czy 10/5 wybiera się z max 20 sztuk. Jednak w przyszłym roku kapsik będzie forsował pewnie coś innego.

Aron1
IP:91.231.24.52

2018-10-26 11:06:42

Warunkiem obowiązkowego wprowadzenia nowego systemu rywalizacji na szczeblu oddziału jest zakwalifikowanie go do rozgrywek ogólnopolskich. Pytanie, po co wprowadzać kolejne mistrzostwo b.podobne do istniejącego "intermistrzostwa"? Wystarczy modyfikacja z 3/5/50 na 3/5/30 i małe hodowle powinny być happy...

wzkapsa
IP:46.169.63.85

2018-10-26 10:21:21
Dzięki, Drogi Stanisławie
za rzetelne pochylenie się nad tym tematem! Ten temat postaram rozwinąć, jak pokażą się listy krajowe GMP. Zobaczymy, jakie "jaja" wyskoczą!

Stanisław
IP:217.99.210.5

2018-10-26 08:55:31
Wzkapsa
Szanowny Zdzisławie w tej sprawie wypowiadałem się w przeszłości niejednokrotnie tylko, że ja proponowałem chociaż 40/10/7 ale popierałem również system 30/6/3 gdyż byłby on lepszy dla mniejszych i słabszych hodowli. GMP mi nie przeszkadza bo już ograniczenie typowania z 50-tki. Nie mam nic p-ko innym systemom jak 5 pierwszych z 50-tki i 7 z całości czy kat. i innych, jak sobie ustalą. Tylko jeden warunek musi być obowiązkowo dla tych mniejszych 30/6/3. O tym jak wiemy decyduje ZG pewnie wspólnie z Komisją lotową. Zbliża się termin posiedzenia ZG gdzie właśnie uchwalają te sprawy. Mam nadzieję,że Prezydent i z-za ds. lotowania wystąpią z takim wnioskiem i w 2019r będziemy mieli ten system zapisany w Regulaminie, który będzie obowiązywał wszystkie podlegle jednostki PZHGP. Inaczej jak piszesz powoli nasz Związek będzie się rozpadał a służył tylko "fermom" i "wielkim". Pozd.

sylwek59
IP:5.173.160.150

2018-10-25 22:03:13
mik
Domyślam się, że protokół ma nadaną klauzulę "tajne" lub "ściśle tajne".

hodowca0258
IP:159.205.118.124

2018-10-25 21:21:47
mik
Klauzura dla weryfikujących,czyli cicho-sza.Im mniej szarańcza wie ,tym lepiej...dla związku i swiata.Przecież POZNAŃ.

mik
IP:193.33.42.212

2018-10-25 20:59:32

Jaką ,,klauzulę tajności'' ma Protokół komisji weryfikacyjnej ???

Pp026
IP:83.26.254.241

2018-10-25 20:42:06
Ces
Też nie rozumiem.

wzkapsa
IP:89.25.238.27

2018-10-25 19:49:46
No właśnie Orionie.
Jak to jest z tym Unikonem. Ja wiem np, że mój przewodniczący KZ kilka lat nazad nie odebrał Unikona Prezesowi, jak przyjechał na 0twarcie, bez kompletu!

wzkapsa
IP:89.25.238.27

2018-10-25 19:31:27
Bingo! Ces. Trafiony i za

Ces
IP:188.146.166.201

2018-10-25 18:46:32
Pp026
Może-jako nadworny interpretator-odniesiesz się do wpisu kol. tomek.

orion
IP:83.11.180.44

2018-10-25 18:42:40
tomek
Czy masz na myśli mistrza któremu Unikon spóźniał się 5 minut?

Pp026
IP:83.26.254.241

2018-10-25 17:06:08
Wzkapsa
Reguły są jawne
Tylko interpretatorów za dużo.
Kiedyś tu toczyłem dyskusję czy możliwe jest ogólnopolska rywalizacja gołębi pstrych.
Ja twierdziłem, że i owszem.
A kolega Kazimierz twierdził, że byłoby to niezgodne z Regulaminem LZ.

wzkapsa
IP:89.25.238.27

2018-10-25 13:04:46
Tu Drogi Ola, każdy sobie
może policzyć i sprawdzić tego, który oblicz! Jak się tego nie praktykuje, to liczy się na szwindel! Reguły gry w dobie komputeryzacji powinny być jawne!

tomek
IP:193.162.26.14

2018-10-25 12:59:26

Moja osoba nie może zrozumieć takich sytuacji. Hodowca "X" robi wynik. W oddziale ma wynik odrzucony w okręgu ta sama sytucja, ale już w Regionie i MP uznany. Drugi temat - hodowca "Y" - w MP wynik odrzucony, ale w Regionie, Okregu i Oddziale uznany. O co w tym wszystkim chodzi....

wzkapsa
IP:89.25.238.27

2018-10-25 12:48:34
Tu Drogi Ola,
Trzeba zrobić system dla Boroków. Bo jak Oni znikną, to zniknie cały PZHGP! Tak się zastanawiam, komu przeszkadza ten mój system: 30/6/3. Na ten temat nikt się tu nie wypowiada. Ale wiem dlaczego. Borocy dlatego, że nie posługują się z komputerem, a nadziani dlatego, że Im odpowiada GMP

irek0414
IP:148.81.116.157

2018-10-25 10:48:32
jerzy206
A uważasz ze uczciwie będzie jak wygra w okręgu M z listy oddziałowej a ze wspólnego startu tej kategorii nie jest w stanie zamknąć?
No pomyśl logicznie.

jerzy0206
IP:217.99.108.80

2018-10-25 09:15:32

Irek , hodowca z Łęknicy ma z maratonu 707 km, ja 807 km ,wspólny start, wypuszczenie 9,30 i Ty uważasz że taki lot wyłoni sprawiedliwie mistrza?

Hodowca74
IP:188.146.163.228

2018-10-24 22:40:53
Irek0414
Bravo Ty, podobnie pisałem już sześć lat temu, ale niektórzy nie chcą lub nie mogą tego zrozumieć, bo są zauroczeni korespondencją, którą stworzyła "góra".

Warzecha.
IP:77.252.62.148

2018-10-24 19:24:23

Zgadzam się z tym co napisał Irek 0414.

irek0414
IP:148.81.116.157

2018-10-24 19:14:29

Dlatego uczciwa będzie tylko rywalizacja bezpośrednia ze wspólnego startu.
I Latanie rejonami od 300km i okręgiem 500++ jeśli to możliwe (rozpiętość) a 700tki już obowiązkowo. I gdyby tylko z takich list mozna było brać wyniki wtedy można się pokusić o szukanie prawdziwego mistrza. Taki co potrafi wygrać ze wspólnego startu.
Szanuję wyniki każdego hodowcy - ale wielu z nich to tylko "papierowe tygrysy".

karlos
IP:83.31.8.67

2018-10-24 18:58:49
Można
Na ostatnie loty na jednej z sekcji( u lotowego) wkłada 8-9 na innej anteny wkładaniowe pod pache i do domu, a na wynikach Okręgu wszystko CACY.

ola
IP:31.0.32.179

2018-10-24 18:41:27
Pp026
Brawo Ty pozdrawiam

Pp026
IP:83.22.255.126

2018-10-24 18:15:27
zupełnie z boku
Chciałbym zapytać te "gorące głowy" czy widzieli protokoły z weryfikacji wyników swojego oddziału?
Jeśli tak to możemy dyskutować.
Jeśli nie to dalsza dyskusja z nimi jest pozbawiona sensu, gdyż chęć szukania sensacji u innych nie wynika z troski o poprawność a jedynie dowalenie tym co wynik osiągnęli.

ola
IP:31.0.32.179

2018-10-24 17:29:40
Zdzisław
Czy widziałeś juz wszystkie papiery i protokoły,że piszesz tutaj o szwindlu! Jeżeli są gdzieś przekręty to trzeba to piętnować,ale żeby to robić trzeba mieć papier wrzucić na fotosik i dopiero rozpocząć dyskusje.

wzkapsa
IP:46.76.16.64

2018-10-24 13:48:50
Przez 3 lata demonstrowałem tu mój system.
Na którym każdy mógł sobie zobaczyć swoje wyniki, jak i wyniki wszystkich uczestników (i to po każdym locie!) Więc Drogi Ola, powstrzymaj swoją jadaczkę! Nie bójmy się nazywać szwindel, szwindlem!

ola
IP:31.0.32.55

2018-10-24 13:23:33

Jak można sypać nazwiskami i oczerniać ludzi bez jawnego protokołu! Przecież za odrzuceniem wyników na wyższym szczeblu wcale nie musi stać dany hodowca tylko zawistni koledzy. Wiec dopóki protokoły są niejawne to lepiej wodę w usta i łapy z daleka od klawiatury!

Warzecha.
IP:77.252.62.148

2018-10-24 09:50:18

Dopóki protokół weryfikacji będzie tajny trudno na temat wyników dyskutować.

Sulejman
IP:82.160.180.1

2018-10-24 09:07:16

Może łatwiej będzie dyskutować o poniższych moich pytaniach po przedstawieniu ciekawej sytuacji z tegorocznego zdarzenia.
Sprawa dotyczy Okręgu Częstochowa.
Po weryfikacji na stronie Okręgu zamieszczono te wyniki … kliknij link
Z wyników tych dowiadujemy się , że bezapelacyjnym Mistrzem Okręgu został
Kol. Mielczarek Wiesław osiągając wyniki :
Kategoria A Mistrz konk. 18 / coef.40.75
Kategoria B Mistrz konk.15 / coef.31,80
Kategoria C Mistrz konk.12 / coef.23,00
Kategoria D Mistrz konk. 45 / coef.95,55
Kategoria M 2 Przodownik konk. 6 / coef.196,19
GMP Mistrz konk.35 / pkt. 1874,97
Inter II V-ce Mistrz konk.18 / coef. 264,200

Podano też wyniki Regionu V …kliknij link
Jak widzimy Kol. Mielczarka W z tymi wspaniałymi wynikam nie widać?
Gdyby był , zająłby w Regionie V takie miejsca:
Kategoria A II V-ce Mistrz
Kategoria B Mistrz
Kategoria C Mistrz
Kategoria D Mistrz
GMP Mistrz
Inter 4 Przodownik

Co więc się stało , że wyniki nie zostały uznane ( protokół weryfikacji tajny) .
Ponoć wykazane nieprawidłowości w Oddziele Częstochowa I nie mieściły się na dwu stronach protokółu.
Doszły mnie też słuchy , że „wierchuszka” w trybie pilnym nakazała(telefonicznie) zarządowi Okręgu do usunięcia wszystkich nieprawidłowości wskazanych w protokóle Regionu – sprawa ponoć(?) jest mocno rozwojowa.

Jak podany przykład można interpretować w świetle wcześniej zadanych moich pytań ?

Hodowca74
IP:188.146.163.228

2018-10-23 22:31:59
Przede wszystkim
Przede wszystkim jawne powinny być protokóły komisji weryfikacyjnych najwyższego szczebla - z uzasadnieniem, dlaczego wyniki zostały odrzucone.

hodowca0258
IP:159.205.109.199

2018-10-23 22:29:37
Jakby to wyglądało?
Taki mistrz,takie wyniki na najwyższych szczeblach, a tu blamaż na szczeblu ogólnopolskim,ba światowym, bo to czyta cały świat.To by się dopiero działo?

hodowca0258
IP:159.205.109.199

2018-10-23 22:11:04
Ale nie będą,
Bo za tym idzie kasa,co i innym się opłaca.

Warzecha.
IP:77.252.62.148

2018-10-23 21:55:07

Protokoły z chwilą ich zakończenia powinny być jawne, dostępne dla wszystkich członków Związku? Dlatego by w przyszłosci inni członkowie lub ewentualnie komisje nie popełniały podobnych błędów w przyszłosci.

Sulejman
IP:82.160.180.1

2018-10-23 20:54:11

Co ewentualnie zmienili byście w dotychczasowej praktyce przeprowadzanych weryfikacjach ?

Zapraszam do merytorycznej dyskusji .

Sulejman
IP:82.160.180.1

2018-10-23 20:51:56
Protokóły komisji weryfikacyjnych.

Czy protokóły komisji weryfikacyjnych poszczególnych szczebli Związku z chwilą ich zakończenia powinny być jawne, dostępne dla wszystkich członków Związku?

Czy może podane informacje o osiągniętych wynikach lotowych za dany sezon na poszczególnych szczeblach (Oddział , Okręg, Region , ZG) powinny być podane równomiernie z protokółem ich weryfikacji?

Czy decyzje weryfikacyjne odrzucające wyniki(hodowcy, czy całego oddziału) wyższego szczebla powinny być równoznaczne z odrzuceniem tych wyników na niższym szczeblu – przykład wyniki (hodowcy, oddziału) są odrzucone z uzasadnieniem np. w Regionie , czy te wyniki powinny być odrzucone równocześnie z systemu nagradzania w Okręgu i Oddziele ?


Dodaj swoją odpowiedź

[Powrót]

REJESTRACJA| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl